Armenian Quiz

This page contains a quiz in Armenian related to grammar and vocabulary. The test has 20 questions, which might take you 7 min to finish. You will see your score after submitting. This exam should be taken only for fun! The level is for beginners. If you want to prepare for this test go to Learn Armenian otherwise you can start now.

 1. How would you write "a very nice friend"?

 2. մի կանաչ ծառ
  բարձրահարկ շենք
  ծեր մարդ, ծերունի
  մի շատ գեղեցիկ ընկեր

 3. Which one of the following means "square":

 4. շրջանաձև
  քառակուսի
  եռանկյուն
  քաղցր, քաղցրահամ
  խորը

 5. Which one of the following means "red":

 6. սպիտակ
  կապույտ
  դեղին
  կարմիր
  սև

 7. Which one of the following means "today":

 8. անհապաղ
  երեկ
  վաղը
  այսօր
  արդեն

 9. How would you write "quickly"?

 10. դանդաղ
  արագ
  գրեթե
  միասին
  իրոք

 11. Which one of the following means the number "six"?

 12. երեք
  ինը
  յոթ
  տասնվեց
  վեց

 13. How would you write "green car"?

 14. մեքենայի ավտոտնակ
  իմ մեքենան
  երեք ավտոմեքենա
  կանաչ մեքենա
  մեքենայից դուրս

 15. What's "nose" in Armenian?

 16. ուս
  վիզ
  սիրտ
  քիթ
  ականջ

 17. How would you write "breakfast"?

 18. միրգ
  աղցան
  նախաճաշ
  ճաշ
  միս

 19. How would you write "we speak"?

 20. դու խոսում ես
  նա խոսում է
  Ես խոսում եմ
  մենք խոսում ենք
  նա խոսում է

 21. How would you write "his chickens"?

 22. նա ուրախ է
  նա ամերիկուհի է
  իր հավը, նրա հավը
  մեր դուստրը
  նրանց հավը

 23. How would you write "father"?

 24. եղբայր
  հայր
  տղա
  եզ, ցուլ
  հորեղբայր, քեռի

 25. How would you write "we speak"?

 26. ես սիրել եմ
  ես գրել եմ
  մենք կժպտանք
  ես կտամ
  մենք խոսում ենք

 27. How would you write "they became happy"?

 28. նրանք անհետացան արագ
  նրանք կթռնեն վաղը
  նրանք շարունակեցին կարդալ
  նրանք երջանիկ էին
  ես կարող եմ լսել դա

 29. How would you write "inside the house"?

 30. տան ներսում, տան մեջ
  ավտոմեքենայից դուրս
  սեղանի տակ
  մինչև մայրամուտ
  առանց նրա

 31. How would you write "he doesn't speak"?

 32. չմտնել
  նա այստեղ չէ
  ես չեմ վարում, չեմ քշում
  նա չի խոսում
  մենք չենք գրում

 33. How would you write "how much is this?"

 34. որտեղ է նա? Ուր է նա?
  ինչ է սա
  որքան մեծ է դա?
  որքան հեռու է սա?
  սա որքան է?

 35. How would you write "raining"?

 36. շոգ, տոթ, տապ
  ձյուն է գալիս
  արևոտ
  անձրևում է, անձրև է գալիս
  ցուրտ

 37. How would you write "aunt"?

 38. տատ, տատիկ
  դուստր
  հորաքույր, մորաքույր
  դայակ
  կին

 39. How would you write "congratulations"?

 40. ցտեսություն
  շնորհավորանքներ
  ներողություն
  իրոք, իրական
  ողջույն

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.