Armenian Articles

If you're trying to learn Armenian Articles you will find some useful resources including a course about Definite and Indefinite Articles... to help you with your Armenian grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Armenian. Enjoy the rest of the lesson!

Armenian Articles

Learning the Armenian Articles is very important because its structure is used in every day conversation. The more you master it the more you get closer to mastering the Armenian language. But first we need to know what the role of Articles is in the structure of the grammar in Armenian.

Armenian articles are words that combine with a noun to indicate the type of reference being made by the noun. Generally articles specify the grammatical definiteness of the noun. Examples are "the, a, and an".

Grammar Tips:

Definite Article:

Like English, Armenian too has one definite article “the" – “ը (ն)”. We generally use “ն”, when the word ends in a vowel, or the following verb begins with a vowel.

ը (singular), գիրքը (the book), գրքերը (the books)

 ն (singular),  տղան (the boy)

 Տղան ընկավ (The boy fell down.)

Indefinite Article:

While we have (a / an / some) in English as indefinite articles, we have 0(no article)/ մի/որոշ/ինչ-որ in Armenian .

 

In general, whenever (a, an) are used in English, you need to use no article or մի/որոշ/ ինչ-որ to say the equivalent in Armenian.

no article (singular), գիրք (a book)

 a/an (singular) մի/ինչ-որ տուն (a house)

no article (plural) գրքեր (some books)

որոշ (plural) որոշ տներ (some houses)

 

Example: Իմ ունեցած գրքերը իմ մի ընկերոջ տանն են: (The books I have are in a house of a friend)


Here are some examples:

English ArticlesArmenian Articles
articleshoder - հոդեր
theoroshich hod - որոշիչ հոդ
aanorosh hod - անորոշ հոդ
onemek - մեկ
somemi qani - մի քանի
fewqich, sakav - քիչ, սակավ
the bookgirqy' - գիրքը
the booksgrqery' - գրքերը
a bookgirq - գիրք
one bookmek girq - մեկ գիրք
some booksmi qani grqer - մի քանի գրքեր
few booksqich t'vov grqer - քիչ թվով գրքեր

Notice the structure of the Articles in Armenian.

List of Articles in Armenian

Below is a list of vocabulary where you can use the Definite and Indefinite Articles in Armenian. Try to practice but also memorizing this table will help you add very useful and important words to your Armenian vocabulary.

English VocabularyArmenian Vocabulary
FoodSnownd - Սնունդ
almondsnowsh - նուշ
breadhac - հաց
breakfastnaxatwash - նախաճաշ
butterkarag - կարագ
candykonfet, qaghcraveniq - կոնֆետ, քաղցրավենիք
cheesepanir - պանիր
chickenhav - հավ
cuminchaman, qemon - չաման, քեմոն
dessertdesert - դեսերտ
dinnertwash - ճաշ
fishd'owk - ձուկ
fruitmirg - միրգ
ice creampaghpaghak - պաղպաղակ
lambgar'an mis - գառան միս
lemonkitron - կիտրոն
luncherkrord naxatwash - երկրորդ նախաճաշ
mealkerakowr - կերակուր
meatmis - միս
ovenjer'oc - ջեռոց
pepperpghpegh - պղպեղ
plantsbowyser - բույսեր
porkxozi mis - խոզի միս
saladaghcan - աղցան
saltagh - աղ
sandwichsendvich - սենդվիչ
sausageershik, nrbershik - երշիկ, նրբերշիկ
soupapowr - ապուր
sugarshaqar - շաքար
suppery'nt'riq - ընթրիք
turkeyhndkahav - հնդկահավ
applexnd'or - խնձոր
bananabanan - բանան
orangesnarinjner - նարինջներ
peachesdeghd'er - դեղձեր
peanutgetnanowsh - գետնանուշ
pearstand'er - տանձեր
pineapplearqayaxnd'or - արքայախնձոր
grapesxaghogh - խաղող
strawberrieselak, getnat'owt' - ելակ, գետնաթութ
vegetablesbanjareghen - բանջարեղեն
carrotgazar, stebghin - գազար, ստեբղին
cornegiptacoren - եգիպտացորեն
cucumbervarowng - վարունգ
garlicsxtor - սխտոր
lettucesalat', hazar - սալաթ, հազար
olivesd'it'aptowghner - ձիթապտուղներ
onionssox - սոխ
pepperspghpegh - պղպեղ
potatoeskartofil - կարտոֆիլ
pumpkinddowm - դդում
beanslobi - լոբի
tomatoeslolikner - լոլիկներ

Definite and Indefinite Articles have a very important role in Armenian. Once you're done with Armenian Articles, you might want to check the rest of our Armenian lessons here: Learn Armenian. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Armenian Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Armenian

Plural

Videos

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.