Thai Vocabulary

If you're trying to learn Thai Vocabulary you will find some useful resources including a course about vocabulary and expressions... to help you with your Thai grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Thai. Enjoy the rest of the lesson!

Thai Vocabulary

Learning the Thai Vocabulary is very important because its structure is used in every day conversation. The more you master it the more you get closer to mastering the Thai language. But first we need to know what the role of Vocabulary is in the structure of the grammar in Thai.

Thai vocabulary is the set of words you should be familiar with. A vocabulary usually grows and evolves with age, and serves as a useful and fundamental tool for communication and acquiring knowledge. Here are some examples:

English VocabularyThai Vocabulary
Vocabulary
colorsสี - sĕe
blackสีดำ - sĕe dam
blueสีน้ำเงิน - sĕe náam ngern
brownสีน้ำตาล - sĕe náam dtaan
grayสีเทา - sĕe tao
greenสีเขียว - sĕe kĭeow
orangeสีส้ม - sĕe sôm
purpleสีม่วง - sĕe mûang
redสีแดง - sĕe daeng
whiteสีขาว - sĕe kăao
yellowสีเหลือง - sĕe lĕuang

List of Vocabulary in Thai

Below is a list of the vocabulary and expressions in Thai placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Thai vocabulary.

English VocabularyThai Vocabulary
sizesขนาด - kà-nàat
bigใหญ่ - yài
deepลึก - léuk
longยาว - yaao
narrowแคบ - kâep
shortสั้น - sân
smallเล็ก - lék
tallสูง - sŏong
thickหนา - năa
thinบาง - baang
wideกว้าง - gwâang
tastesรสชาติ - rót châat
bitterขม - kŏm
freshสด - sòt
saltyเค็ม - kem
sourเปรี้ยว - bprîeow
spicyเผ็ด - pèt
sweetหวาน - wăan
qualitiesคุณสมบัติ - kun-ná-sŏm-bàt
badเลว - leo
cleanสะอาด - sà-àat
darkมืด - mêut
difficultยาก - yâak
dirtyสกปรก - sòk-gà-bpròk
dryแห้ง - hâeng
easyง่าย - ngâai
emptyว่างเปล่า - wâang bplào
expensiveแพง - paeng
fastเร็ว - réo
foreignต่างประเทศ - dtàang bprà-tâyt
fullเต็ม - dtem
goodดี - dee
hardหนัก - nàk
heavyหนัก - nàk
inexpensiveไม่ แพง - mâi paeng
lightเบา - bao
localใน ประเทศ , ท้องถิ่น - nai bprà-tâyt , tóng tìn
newใหม่ - mài
noisyระเบ็ง , เสียงดัง , หนวก หู , จอแจ - rá-beng , sĭang dang , nùak hŏo , jor-jae
oldเก่า - gào
powerfulมีประสิทธิภาพ - mee bprà-sìt-tí-pâap
quietเงียบสงบ - ngîap sà-ngòp
correctถูกต้อง - tòok dtông
slowช้า - cháa
softอ่อน , นิ่ม - òn , nîm
veryมาก - mâak
weakอ่อน ม · ไม่แข็งแรง - òn mor · mâi kăeng raeng
wetเปียก - bpìak
wrongผิด - pìt
youngหนุ่มสาว - nùm săao
food
almondsอาหาร - aa-hăan
breadอัลมอนด์ - an-mon
breakfastขนมปัง - kà-nŏm bpang
butterอาหารเช้า - aa-hăan cháo
candyเนย - noie
cheeseลูกกวาด , ลุก อม , ขนม - lôok gwàat , lúk om , kà-nŏm
chickenชีส , เนยแข็ง - chêet , noie kăeng
cuminไก่ - gài
dessertผง ยี่หร่า - pŏng yêe-ràa
dinnerของหวาน - kŏng wăan
fishอาหารเย็น , อาหารค่ำ - aa-hăan yen , aa-hăan kâm
fruitปลา - bplaa
ice creamผลไม้ - pŏn mái
lambไอศครีม - ai-sòk-reem
lemonเนื้อ แกะ - néua gàe
lunchมะนาว - má-naao
mealอาหารกลางวัน , ข้าวเที่ยง - aa-hăan glaang wan , kâao tîang
meatอาหาร - aa-hăan
ovenเนื้อ - néua
pepperเตาอบ - dtao òp
plantsพริกไทย , พริก - prík-tai , prík
porkพืช - pêut
saladเนื้อ หมู - néua mŏo
saltสลัด - sà-làt
sandwichเกลือ - gleua
sausageแซนด์วิช - saen-wít
soupไส้กรอก - sâi gròk
sugarซุป - súp
supperน้ำตาล - náam dtaan
turkeyอาหารเย็น - aa-hăan yen
appleไก่งวง - gài nguang
bananaแอปเปิล - àep-bpern
orangesกล้วย - glûay
peachesส้ม - sôm
peanutพีช - pêet
pearsถั่วลิสง - tùa lí-sŏng
pineappleแพร์ - pae
grapesสับปะรด - sàp-bpà-rót
strawberriesองุ่น - à-ngùn
vegetablesสต รอ เบอร์รี่ - ror ber-rêe
carrotผัก - pàk
cornแครอท - kaen-òt
cucumberข้าวโพด - kâao-pôht
garlicแตงกวา - dtaeng-gwaa
lettuceกระเทียม - grà-tiam
olivesผักกาดหอม - pàk-gàat-hŏm
onionsมะกอก - má-gòk
peppersหัวหอม - hŭa hŏm
potatoesมันฝรั่ง - man fà-ràng
pumpkinฟักทอง - fák-tong
beansถั่ว - tùa
tomatoesมะเขือเทศ - má-kĕua tâyt
thisนี้ - née
thatนั้น - nán
theseเหล่านี้ - lào née
thoseเหล่านั้น - lào nán
Questions
how?ได้ อย่างไร - dâi yàang rai
what?อะไร - à-rai
who?ใคร - krai
why?ทำไม - tam-mai
where?ที่ไหน - têe năi
different objectsความแตกต่าง ของ สิ่งของ - kwaam dtàek dtàang kŏng sìng kŏng
artศิลปะ - sĭn-lá-bpà
bankธนาคาร - tá-naa-kaan
beachหาดทราย - hàat saai
bookหนังสือ - năng-sĕu
by bicycleโดย จักรยาน - doi jàk-grà yaan
by busโดย รถประจำทาง - doi rót bprà-jam taang
by carโดน รถยนต์ - dohn rót-yon
by trainโดน รถไฟ - dohn rót fai
cafeคาเฟ่ - kaa-fây
countryประเทศ - bprà-tâyt
desertทะเลทราย - tá-lay saai
dictionaryพจนานุกรม - pót-jà-naa-nú-grom
earthโลก - lôhk
flowersดอกไม้ - dòk mái
footballฟุตบอล - fút-bon
forestป่า - bpàa
gameเกมส์ - gaym
gardenสวน - sŭan
geographyภูมิศาสตร์ - poo-mí-sàat
historyประวัติศาสตร์ - bprà-wàt-dtì-sàat
houseบ้าน - bâan
islandเกาะ - gòr
lakeทะเล สาป , บึง - tá-lay sàap , beung
libraryห้องสมุด - hông sà-mùt
mathคณิตศาสตร์ - ká-nít-dtà-sàat
moonพระจันทร์ - prá jan
mountainภูเขา - poo kăo
moviesภาพยนตร์ - pâap-pá-yon
musicเพลง - playng
oceanมหาสมุทร - má-hăa sà-mùt
officeสำนักงาน , ที่ทำการ - săm-nák ngaan , têe tam gaan
on footเดินเท้า - dern táo
playerคน เล่น - kon lên
riverแม่น้ำ - mâe náam
scienceวิทยาศาสตร์ - wít-tá-yaa sàat
seaทะเล - tá-lay
skyท้องฟ้า - tóng fáa
soccerฟุตบอล - fút-bon
starsดาว - daao
supermarketตลาด สรรพสินค้า - dtà-làat sàp-pá sĭn káa
swimming poolสระว่ายน้ำ - sà-rà wâai náam
theaterโรงภาพยนตร์ - rohng pâap-pá-yon
treeต้นไม้ - dtôn mái
weatherสภาพอากาศ - sà-pâap aa-gàat
bad weatherสภาพอากาศ ไม่ดี - sà-pâap aa-gàat mâi dee
cloudyมือ ครึ้ม - meu kréum
coldหนาว - năao
coolเย็น - yen
foggyหมอก - mòk
hotร้อน - rón
nice weatherอากาศ ดี - aa-gàat dee
pouringฝนตก หนัก - fŏn dtòk nàk
rainฝน - fŏn
rainingฝนตก - fŏn dtòk
snowหิมะ - hì-má
snowingหิมะ ตก - hì-má dtòk
iceน้ำแข็ง - náam kăeng
sunnyแดดจัด - dàet jàt
windyลม พัด , ลมแรง - lom pát , lom raeng
springฤดูใบไม้ผลิ - réu-doo bai mái plì
summerฟดู ร้อน - fá-doo rón
autumnฤดูใบไม้ร่วง - réu-doo bai mái rûang
winterฤดูหนาว - réu-doo năao
peopleผู้คน - pôo kon
auntน้าสาว , ป้า ง - náa săao , bpâa ngor
babyทารก - taa-rók
brotherพี่ชาย - pêe chaai
cousinลูกพี่ลูกน้อง - lôok pêe lôok nóng
daughterลูกสาว - lôok săao
dentistหมอฟัน - mŏr fan
doctorหมอฟัน - mŏr fan
fatherพ่อ , บิดา - pôr , bì-daa
grandfatherปู่ , ตา - bpòo , dtaa
grandmotherยาย , ย่า - yaai , yâa
husbandสามี - săa-mee
motherแม่ , มารดา - mâe , maan-daa
nephewหลานชาย - lăan chaai
nieceหลานสาว - lăan săao
nurseพยาบาล - pá-yaa-baan
policemanตำรวจ - dtam-rùat
postmanบุรุษไปรษณีย์ - bù-rú-sà-bprai-sà-nee
professorอาจารย์ - aa-jaan
sonลูกชาย - lôok chaai
teacherคุณครู - kun kroo
uncleลุง - lung
wifeภรรยา - pan-rá-yaa

Vocabulary and expressions have a very important role in Thai. Once you're done with Thai Vocabulary, you might want to check the rest of our Thai lessons here: Learn Thai. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Thai Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Thai

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.