Thai Feminine

If you're trying to learn Thai Feminine you will find some useful resources including a course about genders: Feminine and Masculine... to help you with your Thai grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Thai. Enjoy the rest of the lesson!

Thai Feminine

Learning the Thai Feminine is very important because its structure is used in every day conversation. The more you master it the more you get closer to mastering the Thai language. But first we need to know what the role of Feminine is in the structure of the grammar in Thai.

Thai feminine refers to female qualities attributed specifically to women and girls or things considered feminine. The complement to feminine is masculine. Here are some examples:

English FeminineThai Feminine
Feminineความเป็นผู้หญิง - kwaam bpen pôo yĭng
he is happyเขา มีความสุข - kăo mee kwaam sùk
she is happyเธอ มีความสุข - ter mee kwaam sùk
he is Americanเขา เป็น ชาวอเมริกัน - kăo bpen chaao à-may-rí-gan
she is Americanเธอ เป็น อเมริกัน - ter bpen à-may-rí-gan
manคน , ผู้ชาย - kon , pôo chaai
womanผู้หญิง - pôo yĭng
fatherบิดา , พ่อ - bì-daa , pôr
motherมารดา , แม่ - maan-daa , mâe
brotherพี่ชาย - pêe chaai
sisterพี่สาว - pêe săao
uncleลุง , น้าชาย - lung , náa chaai
auntป้า , น้าสาว - bpâa , náa săao
bullกระทิง - grà-ting
cowวัว - wua
boyเด็กผู้ชาย - dèk pôo chaai
girlเด็กผู้หญิง , หญิงสาว - dèk pôo yĭng , yĭng săao

Notice the structure of the Feminine in Thai.

List of Feminine in Thai

Below is a list of objects, can you determine whether they're feminine, masculine or plural in Thai? Memorizing this table will also help you add very useful and important words to your Thai vocabulary.

English VocabularyThai Vocabulary
objectsวัตถุ - wát-tù
bathroomห้องน้ำ - hông náam
bedเตียง - dtiang
bedroomห้องนอน - hông non
ceilingเพดาน - pay-daan
chairเก้าอี้ - gâo-êe
clothesเสื้อผ้า - sêua pâa
coatเสื้อกันหนาว - sêua gan năao
cupถ้วย - tûay
deskโต๊ะ - dtó
dressชุด กระโปรง (noun), แต่งตัว (verb) - chút grà-bprohng (noun), dtàeng dtua (verb)
floorชั้น , พื้น - chán , péun
forkส้อม - sôm
furnitureเฟอร์นิเจอร์ , เครื่องใช้ ใน บ้าน - fer-ní-jer , krêuang chái nai bâan
glassกระจก , แก้ว - grà-jòk , gâew
hatหมวก - mùak
houseบ้าน - bâan
inkหมึก - mèuk
jacketเสื้อ แจ็คเก็ต - sêua jàek-gèt
kitchenห้องครัว - hông krua
knifeมีด - mêet
lampโคมไฟ - kohm fai
letterจดหมาย - jòt măai
mapแผนที่ - păen-têe
newspaperหนังสือพิมพ์ - năng-sĕu pim
notebookสมุดบันทึก , สมุดจด - sà-mùt ban-téuk , sà-mùt jòt
pantsกางเกง - gaang-gayng
paperกระดาษ - grà-dàat
penปากกา - bpàak-gaa
pencilดินสอ - din-sŏr
pharmacyร้านขายยา - ráan kăai yaa
pictureภาพ - pâap
plateจาน - jaan
refrigeratorตู้เย็น - dtôo yen
restaurantร้านอาหาร - ráan aa-hăan
roofหลังคา - lăng kaa
roomห้อง - hông
rugพรม - prom
scissorsกรรไกร - gan-grai
shampooแชมพู สระผม - chaem-poo sà-rà pŏm
shirtเสื้อเชิ้ต - sêua chért
shoesรองเท้า - rong táo
soapสบู่ - sà-bòo
socksถุงเท้า - tŭng táo
spoonช้อน - chón
tableโต๊ะ - dtó
toiletสุขา , ห้องน้ำ , โถส้วม , ชักโครก - sù-kăa , hông náam , tŏh sûam , chák krôhk
toothbrushแปรงสีฟัน - bpraeng sĕe fan
toothpasteยาสีฟัน - yaa sĕe fan
towelผ้าขนหนู - pâa kŏn nŏo
umbrellaร่ม - rôm
underwearชุด ชั้น ใน - chút chán nai
wallผนัง - pà-năng
walletกระเป๋าสตางค์ - grà-bpăo sà-dtaang
windowหน้าต่าง - nâa dtàang
telephoneโทรศัพท์ - toh-rá sàp

Feminine and Masculine have a very important role in Thai. Once you're done with Thai Feminine, you might want to check the rest of our Thai lessons here: Learn Thai. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Thai Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Thai

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.