Azerbaijani Reading

If you're trying to practice your Azerbaijani Reading then the page below should help. You will be able to sharpen your comprehension and understanding of the sample text below, which is called əl-Fatihə from the Qur'an in Azeri, . The first section is in Azerbaijani and the second part is in English. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Azerbaijani. Enjoy the rest of the lesson!

Azerbaijani Reading

Read the following text very carefully and see what you can understand without looking at the English translation, and see what you understood from it, you can use our Azerbaijani dictionary if you want.

Azerbaijani Reading
 • 1.Mərhəmətli, rəhmli Allahın adı ilə!
 • 2. Həmd (şükür və tə'rif) olsun Allaha (və ya: Həmd məxsusdur Allaha) - aləmlərin Rəbbinə,
 • 3. (Bu dünyada hamıya) mərhəmətli, (axirətdə isə ancaq mö'minlərə) rəhmli olana,
 • 4. Haqq-Hesab (qiyamət) gününün sahibinə!
 • 5. Biz yalnız Sənə ibadət edirik və yalnız Səndən kömək diləyirik!
 • 6. Bizi doğru (düz) yola yönəlt!
 • 7. Ne'mət verdiyin kəslərin yoluna! Qəzəbə düçar olmuşların və (haqdan) azmışların (yoluna) yox!

Below is the translation of the above text, check what you understood without the help of the dictionary, after reading the translation one time, go back up and read the Azerbaijani text and see if you can recognize the more words this time.

English Translation
 • 1. In the name of God, the infinitely Compassionate and Merciful.
 • 2. Praise be to God, Lord of all the worlds.
 • 3. The Compassionate, the Merciful. Ruler on the Day of Reckoning.
 • 4. You alone do we worship, and You alone do we ask for help.
 • 5. Guide us on the straight path,
 • 6. the path of those who have received your grace;
 • 7. not the path of those who have brought down wrath, nor of those who wander astray.

Reading and comprehension are very important in Azerbaijani. Once you're done with the Azeri Reading, you might want to check the rest of our Azerbaijani lessons here: Learn Azerbaijani. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Azeri Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Azeri

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.