Azerbaijani Adverbs

If you're trying to learn Azerbaijani Adverbs you will find some useful resources including a course about Adverbs of time place manner and frequency... to help you with your Azerbaijani grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Azerbaijani. Enjoy the rest of the lesson!

Azerbaijani Adverbs

Learning the Azerbaijani Adverbs is very important because its structure is used in every day conversation. The more you master it the more you get closer to mastering the Azerbaijani language. But first we need to know what the role of Adverbs is in the structure of the grammar in Azerbaijani.

Azerbaijani adverbs are part of speech. Generally they're words that modify any part of language other than a noun. Adverbs can modify verbs, adjectives (including numbers), clauses, sentences and other adverbs.

Grammar Tips:

While in English adverbs are usually formed by adding (-ly) to adjectives. In Azeri many adverbs are formed from nouns, simply by joining them with verbs. Examples:

 

Sürət (it is a noun(not adjective!)) becomes: sürətli (it is an adjective alone), sürətli maşın (speedy car) – sürətli is an adjective here, because it is used with a noun (car).

 

Maşın sürət ilə gedir (car is going with high speed) – we joined speed with verb, “speed” belongs to “go” in this case. “ilə” is “with” in Azeri language.

 

As a result, adverbs should always belong to verbs.

 

However that’s not always the case. Some words are adverbs by nature. For example:

İndi (now) and tezliklə (soon) are all Azeri adverbs.


Here are some examples:

English AdverbsAzerbaijani Adverbs
adverbszərf
I read a book sometimesMən bəzən kitab oxuyuram
I will never smokeMən heç vaxt siqaret çəkməyəcəyəm
are you alone?Siz yalnızsınız (təksiniz)

Notice the structure of the Adverbs in Azerbaijani.

List of Adverbs in Azerbaijani

Below is a list of the Adverbs of time place manner and frequency in Azerbaijani placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Azerbaijani vocabulary.

English AdverbsAzerbaijani Adverbs
adverbs of timezaman zərfləri
yesterdaydünən
todaybugün
tomorrowsabah
nowindi
thenonda
latersonra
tonightbu axşam
right nowhazırda
last nightkeçən gecə
this morningbu səhər
next weekgələn həftə
alreadyartıq
recentlybu yaxınlarda
latelyson vaxtlar
soontezliklə
immediatelydərhal
stillhələ
yethələ
agoəvvəl
adverbs of placeyer zərfləri
hereburada
thereorada
over thereorada
everywherehər yerdə
anywhereistənilən yerdə
nowhereheç bir yerdə
homeev
awayuzaqda
outkənarda (or) qıraqda
adverbs of mannerqayda zərfləri
veryçox
quiteolduqca
prettykifayət qədər
reallyhəqiqətən
fastcəld
wellyaxşı
hardçətin
quicklycəld
slowlyyavaş-yavaş
carefullydiqqətlə
hardlyçətin ki
barelygüclə
mostlyəsasən
almostaz qala
absolutelytamamilə
togetherbirlikdə
alonetək
adverbs of frequencyTəkrarlanma zərfləri
alwayshəmişə
frequentlytez-tez
usuallyadətən
sometimesbəzən
occasionallynadir hallarda
seldomnadir hallarda
rarelynadir hallarda
neverheç zaman

Adverbs of time place manner and frequency have a very important role in Azerbaijani. Once you're done with the Azeri Adverbs, you might want to check the rest of our Azerbaijani lessons here: Learn Azerbaijani. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Azeri Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Azeri

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.