Azerbaijani Prepositions

If you're trying to learn Azerbaijani Prepositions you will find some useful resources including a course about time and place prepositions and and demonstrative pronouns... to help you with your Azerbaijani grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Azerbaijani. Enjoy the rest of the lesson!

Azerbaijani Prepositions

Learning the Azerbaijani Prepositions is very important because its structure is used in every day conversation. The more you master it the more you get closer to mastering the Azerbaijani language. But first we need to know what the role of Prepositions is in the structure of the grammar in Azerbaijani.

Azerbaijani prepositions link nouns, pronouns and phrases to other words in a sentence. The word or phrase that the preposition introduces is called the object of the preposition. Here are some examples:

English PrepositionsAzerbaijani Prepositions
PrepositionsSözönü
inside the houseevdə
outside the caravtomobildən kənarda
with meMənimlə
without himonsuz
under the tablestolun altında
after tomorrowbirisi gün
before sunsetgün batmazdan əvvəl
but I'm busyaxı mən məşğulam

Notice the structure of the Prepositions in Azerbaijani.

List of Prepositions in Azerbaijani

Below is a list of the Time place and demonstrative pronouns in Azerbaijani placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Azerbaijani vocabulary.

English PrepositionsAzerbaijani Prepositions
abouthaqqında
aboveyuxarıda
acrosso tərəfə; -dan -dən
aftersonra
againstqarşı
amongarasında
aroundətrafında
askimi
atyanında
beforeəvvəl
behindarxasında
belowaşağıda
beneathaltında
besideyanaşı
betweenarasında
beyondkənarda
butlakin
byilə
despitebaxmayaraq,
downaşağı
duringərzində
exceptistisna olmaqla,
forüçün
from-dan; -dən
iniçərisində (or) -da; -də
insideiçərisində
intoiçəriyə (or) -a; -ə
nearyaxın
nextsonrakı
ofof
onüstündə
oppositeqarşısında
outbayıra
outsidekənarda
overüstündə
perhər
plusüstəgəl
rounddairəvi?
sinceetibarən
thannisbətən
throughvasitəsilə
tillqədər
todoğru
towarddoğru
underaltında
unlikefərqli
untilqədər
upyuxarı
viavasitəsilə
withilə
withinərzində
withoutolmadan
two wordsiki söz
according toəsasən
because ofgörə
close toyaxın
due togörə
except foristisna olmaqla,
far fromuzaqdan
inside ofiçərisində
instead ofəvəzinə
near toyaxın
next toyanında
outside ofkənarda
prior toəvvəl
three wordsüç söz
as far asqədər
as well ashabelə
in addition tosavayı
in front ofqarşısında
in spite ofrəğmən
on behalf ofadından
on top ofbundan başqa
demonstrative pronounsişarə əvəzlikləri
thisbu
thato
thesebunlar
thoseonlar

Time place and demonstrative pronouns have a very important role in Azerbaijani. Once you're done with the Azeri Prepositions, you might want to check the rest of our Azerbaijani lessons here: Learn Azerbaijani. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Azeri Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Azeri

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.