Malagasy Quiz

This page contains a quiz in Malagasy related to grammar and vocabulary. The test has 20 questions, which might take you 7 min to finish. You will see your score after submitting. This exam should be taken only for fun! The level is for beginners. If you want to prepare for this test go to Learn Malagasy otherwise you can start now.

 1. How would you write "a very nice friend"?

 2. hazo maitso
  trano avo
  rangahy antitra be
  namana iray mahafinaritra

 3. Which one of the following means "square":

 4. boribory
  efa-joro
  telo zoro
  mamy
  lalina

 5. Which one of the following means "red":

 6. fotsy
  manga
  mavo
  mena
  mainty

 7. Which one of the following means "today":

 8. maika
  omaly
  rahampitso
  anio
  efa

 9. How would you write "quickly"?

 10. miadana
  haingana
  saika
  miaraka
  tena

 11. Which one of the following means the number "six"?

 12. telo
  sivy
  fito
  enina amby folo
  enina

 13. How would you write "green car"?

 14. fiantsonan'ny fiara
  ny fiarako
  fiara telo
  fiara maintso
  ivelan'ny fiara

 15. What's "nose" in Malagasy?

 16. soroka
  atoka
  fo
  orona
  sofina

 17. How would you write "breakfast"?

 18. voankazo
  salady
  sakafo maraina
  sakafo hariva
  hena

 19. How would you write "we speak"?

 20. miteny ianao
  miteny izy
  miteny aho
  miteny isika
  miteny izy

 21. How would you write "his chickens"?

 22. faly izy
  Amerikanina izy
  ny akohony
  ny zanantsika
  ny akohony

 23. How would you write "father"?

 24. rahalahy
  ray/dada
  lehilahy/ ankizilahy
  omby dia
  dadatoa

 25. How would you write "we speak"?

 26. tiako
  nanoratra aho
  hitsiky izahay
  homenay
  miteny izahay

 27. How would you write "they became happy"?

 28. nanjavona haingana izy ireo
  hisidina rahampitso izy ireo/handeha fiaramanidina rahampitso izy ireo
  nanohy ny famakiana izy ireo
  lasa faly izy ireo
  henoko izany

 29. How would you write "inside the house"?

 30. ao anaty trano
  ivelan'ny fiara
  ao ambany latabatra
  alohan'ny filentehan'ny masoandro
  tsy miaraka aminy

 31. How would you write "he doesn't speak"?

 32. aza miditra
  tsy ato izy
  tsy mamily aho/tsy miltondra fiara aho
  tsy miteny izy
  tsy manoratra izahay

 33. How would you write "how much is this?"

 34. aiza izy?
  inona ito?
  tahaka ny ahoana ny halehibeny?
  aiza izany?
  hoatrinona ito?

 35. How would you write "raining"?

 36. mafana
  snowing
  be masoandro
  avy orana
  mangatsiaka

 37. How would you write "aunt"?

 38. bebe
  zanaka vavy
  nenitoa
  mpitsabo
  vady

 39. How would you write "congratulations"?

 40. veloma
  miarahaba
  miala tsiny
  tena
  manao ahoana

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.