Malagasy Phrases

Trying to find some Malagasy phrases? Below we have listed many useful expressions including: Greeting Phrases | Farewell Expressions | Holidays and Wishes | How to Introduce Yourself | Romance and Love Phrases | Solving a Misunderstanding | Asking for Directions | Emergency Survival Phrases | Hotel Restaurant Travel Phrases | Daily Expressions | Cuss Words (Polite) | Writing a Letter | Short Expressions and words

Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Malagasy. Enjoy the rest of the lesson!

Malagasy Phrases

Enjoy these Malagasy expressions, but don't forget to bookmark this page for future reference.


English Malagasy Phrases
GreetingFiarahabana
Hi!manao ahoana e!!
Good morning!Manao ahoana ianao!
Good afternoon!manao ahoana e!!
Good evening!manao ahoana e!!
Welcome! (to greet someone)Tonga soa e!
Hello my friend!faly miarahaba anao ra-namana
How are you? (friendly)fahasalamana?
How are you? (polite)manao ahoana ny fahasalamanao?
I'm fine, thank you!tsara fa misaotra!
And you? (friendly)ary ianao?
And you? (polite)ary ianao,manao ahoana ny fahasalamanao?
Goodtsara ka!
Not so goodtsy dia tsara/tsy dia tena tsara loatra!
Long time no seeela tsy nihaonana
I missed younalahelo anao aho
What's new?inona ny vaovao?
Nothing newtsy misy
Thank you (very much)!misaotra betsaka!
You're welcome! (for "thank you")tsy misy fisaorana!
My pleasuretsy misy fisaorana!
Come in! (or: enter!)mandrosoa ô/mandroso tompoko ô/mandrosoa tompoko ô!
Make yourself at home!mirary anao ho tonga soa aman-tsara any an-trano!
Farewell ExpressionsFanaovam-beloma
Have a nice day!mirary anao tontolo andro mahafinaritra!
Good night!tsara mandry o!
Good night and sweet dreams!Tsara mandry dia manaova nofy tsara
See you later!mandra-pihaona indray ary e!
See you soon!mandra-pihaona!
See you tomorrow!rahampitso indray ary e!
Good bye!veloma!
Have a good trip!Soava dia!
I have to gotsy maintsy mandeha aho izao!
I will be right back!vetivety fotsiny/rehefa avy eo aho miverina eo!
Holidays and WishesFirarian-tsoa
Good luck!mirary soa e!
Happy birthday!miarahaba anao nahatratra ny tsingerin-taona nahaterahanao!/tratry ny tsingerin-taona nahaterahanao!
Happy new year!tratry ny taona!/miarahaba anao nahatratra ny taona vaovao!
Merry Christmas!tratry ny Krismasy!/tratry ny Noely!
Happy Easter!tratry ny Paska
Happy Pentecost!tratry ny Pantekosta!
Congratulations!miarahaba anao!
Enjoy! (or: bon appetit)mazotoa homana!
Bless you (when sneezing)ho tonga amin'ny tanjona iriana!
Best wishes!mirary soa e!
Cheers! (or: to your health)mirary fahasalamana e!
Accept my best wishesmirary soa indrindra e!
How to Introduce YourselfIza aho?
What's your name?iza moa kay no anaranao?
My name is (John Doe)ny anarako dia John Doe/John Doe
Nice to meet you!faly mahafantatra anao!
Where are you from?avy aiza kay ianao?
I'm from (the U.S/ Madagascar)avy any Etazonia/Madagasikara
I'm (American/ Malagasy)Amerikanina/Malagasy aho!
Where do you live?aiza kay ianao no mipetraka?
I live in (the U.S/ Madagascar)Any Etazonia/Madagasikara
Do you like it here?tianao ve eto?
Madagascar is a beautiful countryMadagasikara dia tany mahafinaritra/maha-te-ho tia/tsara tarehy!
What do you do for a living?inona kay ny asa fivelomanao?
I'm a (teacher/ student/ engineer)Mpampianatra/mpianatra/injeniora aho!
Do you speak (English/ Malagasy)?Mahay miteny anglisy/malagasy ve ianao?
Just a littlekely fotsiny(ihany)!
I like Malagasytiako ny teny malagasy!
I'm trying to learn Malagasymiezaka mianatra ny teny malagasy aho!
It's a hard languagesarotra io Teny io!
It's an easy languagemora io teny io!
Oh! That's good!tsara izany!
Can I practice with you?afaka manao fampiharana miaraka aminao ve aho?
I will try my best to learnhiezaka mafy farak'izay vitako aho hianatra!
How old are you?firy taona ianao?
I'm (twenty one, thirty two) years oldiray ka amby roapolo /roa amby telopolo taona aho!
It was nice talking to you!nahafinaritra ny niresaka taminao ka!
It was nice meeting you!faly mahafantatra anao!
Mr.../ Mrs. .../ Miss...ramose,,,/Madama,,,/ramatoa kely,,,
This is my wifeizy no vadiko
This is my husbandizy no vadiko
Say hi to Thomas for meampitao an'i Thomas ny fiarahabako!
Romance and Love PhrasesResa-pitiavana
Are you free tomorrow evening?malalaka ve ianao rahampitso hariva?
I would like to invite you to dinnerte -hanasa anao hiara-misakafo amiko aho!
You look beautiful! (to a woman)tsara/kanto/meva ery izato ianao!
You have a beautiful nametsara anarana ianao ka!
Can you tell me more about you?afaka milaza misimisy kokoa momba anao amiko ve ianao?
Are you married?manam-bady ve ianao?
I'm singletsy manam-bady aho
I'm marriedmanam-bady aho
Can I have your phone number?azoko raisina ve ny laharana findainao?
Can I have your email?afaka omenao ahy ve ny emailanao?
Do you have any pictures of you?misy sarinao ve any?
Do you have children?manan-janaka?
Would you like to go for a walk?sao dia te-handehandeha ianao?
I like youmahafinaritra ahy ianao
I love youtiako ianao
You're very special!tena miavaka ianao!
You're very kind!tsara fanahy ianao!
I'm very happyfaly be aho!
Would you marry me?hanam-bady ahy ve ianao?
I'm just kiddingmananihany aho
I'm serioustena matotra aho
My heart speaks the language of loveny foko no miteny
Solving a MisunderstandingMamaha olana noho ny resaka tsy mifandray
Sorry! (or: I beg your pardon!)mifona!
Sorry (for a mistake)azafady!
No problem!tsy maninona!
Can you repeat please?afaka averinao ve azafady?
Can you speak slowly?afaka miteny miadana kokoa ve ianao?
Can you write it down?afaka soratanao ve izany?
Did you understand what I said?azonao ve ilay tiako ho tenenina?
I don't understand!tsy azoko!
I don't know!tsy haiko/tsy fantatro!
What's that called in Malagasy?ahoana no fiantso an'io amin'ny teny malagasy?
What does that word mean in English?inona no dikan'izany amin'ny teny anglisy?
How do you say "thanks" in Malagasy?ahoana no fiteny hoe "thank you" amin'ny teny gasy?
What is this?inona ity?
My Malagasy is badratsy be ny teny gasiko
Don't worry!aza manahy!
I agree with youmiombon-kevitra aminao aho
Is that right?marina ve izany?
Is that wrong?diso ve izany?
What should I say?inona no tokony hambarako?
I just need to practicemila manao fampiharana fotsiny aho
Your Malagasy is goodtsara ny fiteninao teny gasy/tsara ny teny gasinao
I have an accentmahay miteny ianao ka
You don't have an accenttsy mahay miteny ianao
Asking for DirectionsFangatahana fanampiana sy fanoroana toerana
Excuse me! (before asking someone)azafady kay,,,,
I'm lostvery aho
Can you help me?afaka manampy ahy ve ianao?
Can I help you?afaka manampy anao ve aho?
I'm not from heretsy avy eto aho
How can I get to (this place, this city)? aiza kay ny làlana mankany amin'ny (anaran-toerana)?
Go straightmizora amin'ity làlana ity
Thenavy eo
Turn leftmiviliàna mankany amin'ny ankavia
Turn rightmiviliàna mankany amin'ny ankavanana
Can you show me?afaka atoronao ahy ve?
I can show you!afaka atoroko anao ka!
Come with me!miarà amiko
How long does it take to get there?afaka adin'ny firy kay vao tonga eny?
Downtown (city center)renivohitra
Historic center (old city)toerana manan-tantara
It's near hereeto akaiky eto
It's far from herelavitra eto
Is it within walking distance?tongako tongotra ve any?
I'm looking for Mr. Smithmitady an'i Ramose Smith aho
One moment please!miandrasa kely azafady
Hold on please! (when on the phone)miandrasa kely azafady
He is not heretsy ato izy
Airportfiantsonan'ny fiara manidina
Bus stationfiantsonan'ny fiara fitateram-bahoaka
Train stationfiantsonan'ny fiara an-dalam-by
Taxifiara karetsaka
Nearakaiky
Faralavitra
Emergency Survival PhrasesInona no tenenina rehefa misy loza na zavatra ratsy mitranga?
Help!mila fanampiana!
Stop!mijanona!
Fire!misy may ô!
Thief!mpangalatra ô!
Run!miazakazaha!
Watch out! (or: be alert!)mitandrema!
Call the police!miantsoa paolisy!
Call a doctor!miantsoa dokotera!
Call the ambulance!miantsoa fiara mpamonjy voina
Are you okay?salama ve ianao?
I feel sickmarary aho
I need a doctormila dokotera aho!
Accidentloza
Food poisoningsakafo lany andro
Where is the closest pharmacy?aiza kay ny trano fivarotam-panafody akaiky indrindra?
It hurts heremaratra/marary eto
It's urgent!tena maika be!
Calm down!aza matahotra!
You will be okay!ho sitrana ianao!
Can you help me?afaka manampy ahy ve ianao?
Can I help you?afaka manampy anao ve aho?
Hotel Restaurant Travel PhrasesHotely, trano fisakafoanana sy ireo dia
I have a reservation (for a room)efa namandrika toerana aho
Do you have rooms available?misy efitrano tsy misy mampiasa ve ato?
With shower / With bathroommiaraka amin'ny trano fidiovana?
I would like a non-smoking roomny ilaiko dia efitrano tsy azo ifohana sigara
What is the charge per night?Hoatrinona isaky ny alina kay ny hofan-trano?
I'm here on business /on vacationmiasa no ataoko eto/miala sasatra no ataoko eto
Dirtymaloto
Cleanmadio
Do you accept credit cards?mandray "cartes de crédit" ve ianareo?
I'd like to rent a carmba te-hanofa fiara aho
How much will it cost?hoatrinona kay izao izany?
A table for (one / two) please!latabatra hoan'olona iray/ho an'olon-droa azafady!
Is this seat taken?misy mipetraka ve eto?
I'm vegetariantsy mihinana hena aho fa legioma fotsiny!
I don't eat porktsy mihinana kisoa aho
I don't drink alcoholtsy misotro (zava-pisotro misy alkôla) aho
What's the name of this dish?inona no anaran'io sakafo io?
Waiter / waitress!ô ry se a!
Can we have the check please?afaka alaina ve ny "addition" azafady?
It is very delicious!tena matsiro ka!
I don't like ittsy tiako!
Shopping ExpressionsFomba fiteny rehefa hiantsena
How much is this?hoatrinona kay ito?
I'm just lookingmbola vao mijerijery!
I don't have changetsy mana-majinika aho
This is too expensivelafo loatra izany
Expensivelafo
Cheapmora
Daily ExpressionsFiteny samihafa
What time is it?amin'ny firy izao?
It's 3 o'clockamin'ny telo ora tolakandro
Give me this!ento aty iny ho anà!
Are you sure?mino an'izany ve ianao?
Take this! (when giving something)alaivo ito!
It's freezing (weather)tena mangatsiaka be mihitsy!
It's cold (weather)mangatsiaka aho!
It's hot (weather)mafana aho!
Do you like it?tianao ve io?
I really like it!tena tiako!
I'm hungrynoana aho!
I'm thirstymangetaheta aho!
He is funnymampiomehy izy
In The Morningamin'ny maraina
In the eveningamin'ny hariva
At Nightamin'ny alina
Hurry up!haingana!!
Cuss Words (polite)
This is nonsense! (or: this is craziness)miteniteny foana tss!!tsy misy dikany tss,!
My God! (to show amazement)Andriamanitra ô!
Oh gosh! (when making a mistake)andrekaky ô!
It sucks! (or: this is not good)tsy tsara
What's wrong with you?fa inona kay no tsy mety any aminao?
Are you crazy?fa angaha adala ianao?/adala angaha ianao?
Get lost! (or: go away!)ndana mandeha any!
Leave me alone!ndana mandeha any!
I'm not interested!tsy mahaliana ahy!
Writing a Letter
Dear JohnHo an' i John
My trip was very nicenahafinaritra ny fizahan toerana nataoko tany
The culture and people were very interestingnahaliana be ny kolon-tsaina sy ny olona tany!
I had a good time with younahafinaritra tokoa ny fotoana niarahantsika!
I would love to visit your country againmbola maniry ny hitsidika ny firenenao indray aho
Don't forget to write me back from time to timeaza adino ny manoratra ahy matetitetika an!
Short Expressions and wordsFomba fiteny sy teny fohy
Goodtsara
Badratsy
So-so (or: not bad not good)eo ho eo ihany!
Bigngeza/lehibe
Smallkely
Todayanio/androany
Nowizao
Tomorrowrahampitso
Yesterdayomaly
Yeseny
Notsia
Fasthaingana
Slowmiadana
Hotmafana
Coldmangatsiaka
Thisity
Thatito
Hereeto/ity
Thereery
Me (ie. Who did this? - Me)izaho/'zaho
Youianao
Himizy
Herizy
Usisika/tsika
Themzareo
Really?zany ve?
Look!jereo anie e!
What?inona?
Where?aiza?
Who?iza?
How?amin'ny fomba ahoana?/ahoana?
When?oviana?rahoviana?
Why?(fa) maninona?nahoana?
Zeroaotra
Oneiray
Tworoa
Threetelo
Fourefatra
Fivedimy
Sixenina
Sevenfito
Eightvalo
Ninesivy
Tenfolo

Phrases and daily expressions have a very important role in Malagasy. Once you're done with the Malagasy Phrases, you might want to check the rest of our Malagasy lessons here: Learn Malagasy. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Malagasy Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Malagasy

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.