Albanian Prepositions

If you're trying to learn Albanian Prepositions you will find some useful resources including a course about time and place prepositions and and demonstrative pronouns... to help you with your Albanian grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Albanian. Enjoy the rest of the lesson!

Albanian Prepositions

Learning the Albanian Prepositions displayed below is vital to the language. Albanian prepositions link nouns, pronouns and phrases to other words in a sentence. The word or phrase that the preposition introduces is called the object of the preposition. Here are some examples:

English PrepositionsAlbanian Prepositions
PrepositionsParafjalët
inside the housebrenda shtëpisë
outside the carjashtë makinës
with meme mua
without himpa atë
under the tablenën tryezë
after tomorrowpasnesër
before sunsetpara perëndimit të diellit
but I'm busypor unë jam i zënë e zënë (fem.)

Notice the structure of the Prepositions in Albanian.

List of Prepositions in Albanian

Below is a list of the Time place and demonstrative pronouns in Albanian placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Albanian vocabulary.

English PrepositionsAlbanian Prepositions
aboutpër
abovesipër
acrossnëpër
afterpas
againstkundër
amongmidis
aroundrreth
assi
at
beforepara
behindprapa
belowmë poshtë
beneathnën
besidepranë
betweenmidis
beyondpërtej
butpor
bynga
despitepavarësisht nga
downposhtë
duringgjatë
exceptpërveç
forpër
fromnga
in
insidebrenda
into
nearpranë
nexttjetër, ngjitur, pasues
ofe
onmbi
oppositepërballë
outjashtë
outsidepërjashta
overmbi
perpër
plusplus
roundpërreth
sinceqysh,
thanse
throughpërmes
tillderi
tote, tek
towardne drejtim të…
undernën
unlikendryshe nga
untilderi
uplart
vianëpërmjet
withme
withinbrenda
withoutpa
two wordsdy fjalë
according tosipas
because ofpër shkak të
close toafër
due topër shkak të
except forme përjashtim të
far fromlarg prej;
inside ofbrenda
instead ofnë vend të
near toafër
next topranë
outside ofjashtë
prior topërpara
three wordstre fjale
as far asderi
as well assi edhe
in addition topër më tepër
in front ofpara
in spite ofpavarësisht nga kjo
on behalf ofnë emër të
on top ofnë krye të
demonstrative pronounsPëremrat Deftorë
thisky, kjo
thatai, ajo
thesekëta, këto
thoseata, ato

Time place and demonstrative pronouns have a very important role in Albanian. Once you're done with Albanian Prepositions, you might want to check the rest of our Albanian lessons here: Learn Albanian. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Albanian Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Albanian

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.