Albanian Adjectives

If you're trying to learn Albanian Adjectives you will find some useful resources including a course about Adjectives, Colors, Shapes, Sizes... to help you with your Albanian grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Albanian. Enjoy the rest of the lesson!

Albanian Adjectives

Learning the Albanian Adjectives displayed below is vital to the language. Albanian Adjectives are words that describe or modify another person or thing in the sentence.

Grammar Tips:

While in English an adjective doesn’t change when the noun changes, in Albanian an adjective should agree in gender and number with the noun. For example:

Masculine to feminine example:

Ky është djali im i vogël (this is my little son) becomes: Kjo është vajza ime  evogël (this is my little daughter) yes we have the change from ky/ masculine singular into “kjo’ feminine singular, and from  personal pronounce “my” /im, in masculine singular, in feminine singular is “ime”

As you can see from the example above, the adjective comes after the noun and also takes the feminine form.

Singular to plural example:Kjo është macja ime e bardhë (this is my white cat) becomes: Këto janë macjet e mia të bardha (these are my white cats).

As you can see from the example above, the adjective comes after the noun and also takes the plural form.


Here are some examples:

English AdjectivesAlbanian Adjectives
adjectivesMbiemra:
a green treenjë pemë e gjelbër
a tall buildingnjë ndërtesë e lartë
a very old mannjë njeri shume plak
the old red houseshtëpia e vjetër e kuqe
a very nice friendnjë mike shumë e mirë (fem.)

Notice the structure of the Adjectives in Albanian has a logical pattern. Locate the Adjectives above and see how it works with the rest of the sentence in Albanian.

Note: The adjective in Albanian when used as a modifier, is placed after the noun and agrees with it in gender and in number, for example: një mëngjes i ftohtë (masc. sing.)- disa mëngjese të ftohta (masc. pl.)- (a cold morning - (some) cold mornings); një ditë e ftohtë (f.s.) - disa ditë të ftohta (pl. f.) - (a cold day - (some) cold days). During the declension of the noun the adjective remains unchangeable.

The adjectives in Albanian are usually accompanied by the connective article, which is determined by the gender and the number of the noun. The connective articles are: i, e, të. The connective article i is used before the adjective with a singular masculine noun in indefinite or definite form, for example:
një shok i mirë - shoku i mirë (a good friend - the good friend )

List of Adjectives in Albanian

Below is a list of the Adjectives, Colors, Shapes, Sizes in Albanian placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Albanian vocabulary.

English AdjectivesAlbanian Adjectives
colorsngjyra
blacke zezë (fem); i zi (masc)
blue"i/e kaltër (i = for masculine names; e=for feminine names)"
brownkafe
grayngjyrë gri; i/e hirtë
greeni/e gjelbër; i/e blertë; jeshil/jeshile
orangengjyrë portokalli
purplevjollcë, i/e purpurtë
redi kuq (masc); e kuqe (fem)
whitei/e bardhë
yellowi/e verdhë
sizesmadhësitë
bigi madh (masc); e madhe (fem)
deepi/e thellë
longi/e gjatë
narrowi/e ngushtë
shorti/e shkurtër
smalli/e vogël
talli/ e lartë
thicki/e trashë
thini/e hollë
widei/e gjërë
shapesforma
circularrrethor
straighti/e drejtë
squarekatror (masc.); katrore (fem.)
triangular trekëndësh, trekëndor
tastesShijet
bitteri/e hidhur
freshi/e freskët
saltyi/e kripur
souri/e lagësht
spicydjegës (masc.) /djegëse (fem.)
sweeti/e ëmbël
qualitiescilësitë
bade keqe (fem); i keq (masc.)
cleani/e pastër
darki/e errët
difficulti/e vështirë
dirtyi/e pistë
dryi/e thatë
easyi/e lehtë
emptybosh
expensivei/e shtrenjtë
fasti/e shpejtë
foreigni/e huaj
fulli/e plotë
goodi/e mirë
hardi/e vështirë
heavyi/e rëndë
inexpensivei/e lirë
lighti/e lehtë
locallokale
newi/e re
noisyi zhurmshëm; e zhurmshme
oldi/e vjetër
powerfuli fuqishëm; e fuqishme
quieti/e qetë
correctkorrekt (masc.); korrekte (fem.)
slowe ngadalshme (fem.)
softi/e butë
veryshumë
weaki/e dobët
weti/e lagësht
wrongi/e gabuar
younge re (fem.)
quantitiessasi
fewpak
littlepak
manyshumë
muchshumë
partpjesë
somedisa
a fewdisa
wholei/e gjithë

Adjectives, Colors, Shapes, Sizes have a very important role in Albanian. Once you're done with Albanian Adjectives, you might want to check the rest of our Albanian lessons here: Learn Albanian. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Albanian Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Albanian

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.