Samoan Verbs

If you're trying to learn Samoan Verbs you will find some useful resources including a course about Verbs in the present past and future tense... to help you with your Samoan grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Samoan. Enjoy the rest of the lesson!

Samoan Verbs

Learning the Samoan Verbs is very important because its structure is used in every day conversation. The more you master it the more you get closer to mastering the Samoan language. But first we need to know what the role of Verbs is in the structure of the grammar in Samoan.

Samoan verbs are words that convey action (bring, read, walk, run), or a state of being (exist, stand). In most languages a verb may agree with the person, gender, and/or number of some of its arguments, such as its subject, or object. Here are some examples:

English VerbsSamoan Verbs
VerbsVeape
Pasttuana'i
I spokeSa/na ou tautala
I wroteSa /na ou tusi
I droveSa/na ou 'ave'ave/'ave ta'avale
I lovedSa/na ou alofa
I gaveSa/na ou alofa
I smiledSa/na ou matafiafia/'ata'ata
I tookSa/na ou ave
he spokesa/na tautala o ia(tama)
he wrotesa tusia e ia(tama)
he drovesa ave taavale o ia(tama)
he lovedsa alofa o ia(tama)
he gavesa avatu e ia (tama)
he smiledna mata fiafia o ia(tama)
he tookna ave e ia (tama0
we spokesa/na matou tautatala
we wrotesa/na matou tusi
we drovesa/na matou avetaavale
we lovedsa/na matou alolofa
we gavesa/na matou avatu
we smiledsa/na matou mata fiaifia
we tooksa/na matou ave
FutureLumana'i
I will speakO le'a 'ou tautala
I will writeO le'a 'ou tusi
I will driveO le'a 'ou 'aveta'avale
I will loveO le'a 'ou alofa
I will giveO le'a 'ou 'avatu
I will smileO le'a 'ou mata 'ata'ata
I will takeO le'a 'ou 'ave
he will speako le'a tautala le tama
he will writeo le'a tusi le tama
he will driveo le'a 'aveta'avale le tama
he will loveo le'a alofa le tama
he will giveo le'a 'avatu e le tama
he will smileo le'a matafiafia le tama
he will takeo le'a ave ele tama
we will speakO le'a tatou tautatala
we will writeO le'a tatou tusi
we will driveO le'a tatou avetaavale
we will loveO le'a tatou alolofa
we will giveO le'a tatou avatu
we will smileo le'a tatou matafiafia
we will takeO le'a tatou ave
PresentTaimi nei
I speakOu te tautala
I writeOu tusi
I driveOu te avetaavale
I loveOu te alofa
I giveOu te avatu
I smileOu te matafiafia
I takeOu te ave
he speaksE tautala le tama
he writesE tusi le tama
he drivesE avetaavale le tama
he lovesE alofa le tama
he givesE avatu e le tama
he smilesE mata fiafia le tama
he takesE ave ele tama
we speakO tatou e tautala
we writeO tatou e tusitusi
we driveO tatou e avetaavale
we loveE alolofa I tatou
we giveo tatou e avatu
we smileE mata fiafia I tatou
we takee ave e I tatou

Notice the structure of the Verbs in Samoan.

List of Verbs in Samoan

Below is a list of the conjugated Verbs in the present past and future in Samoan placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Samoan vocabulary.

English VerbsSamoan Verbs
I can accept thatOu te taliaina lena
she added itua fa'aopoopo iai ele teine
we admit itmatou te fa'ailoa atu
they advised himna latou fautua ile tama
I can agree with thatOu te malie iai
she allows itua fa'ataga ele teine
we announce itua matou fa'ailoa fa'aleotele
I can apologizee mafai mona ou fa'ato'ese
she appears todayna sau nei le teine
they arranged thatSa/na latou fa'atonuina lena
I can arrive tomorrowE mafai ona ou taunu'u atu taeao
she can ask hime mafai ele teine ona fesili I le tama
she attaches thatna avatu fa'atasi ma lena ele teine
we attack themo I tatou e osofa'ia latou
they avoid herua latou 'alo'ese ma le teine
I can bake itE mafai ona ou taoina
she is like hime pei le teine o le tama
we beat itua matou manumalo ai
they became happyua filiga fiafia I latou
I can begin thatE mafai ona ou amataina lena
we borrowed moneysa/na matou nono tupe
they breathe airE manava e latou le 'ea
I can bring itE mafai onam ou aumaia
I can build thatE mafai ona ou fausia lena
she buys foodo le teine fa'atau mea'ai
we calculate ittatou galuea'ina
they carry ito I latou na tau'aveina
they don't cheate le faagaoi I latou
she chooses himo le teine e filifili le tama
we close ito tatou e tapunia/e tapuni e I tatou
he comes heree sau inei le tama
I can compare thatE mafai ona ou fa'atusatusaina
she competes with meo le teine ma te tauva
we complain about itna matou faitio iai
they continued readingna fa'aauau le latou faitauga tusi
he cried about thato le mea lena na tagi ai le tama
I can decide nowE mafai ona ou filifili nei
she described it to mesa fa'amatala mai e le teine ia te a'u
we disagree about itma te le'I malilie iai
they disappeared quicklyna vave na mou atu I latou
I discovered thatO a'u na mauaina lena
she dislikes thate le fiafia le teine I lena
we do itO I matou e faia
they dream about itna moe miti iai I latou
I earnedsa maua lo'u totogi
he eats a lote 'ai tele le tama/o le tama e 'aitele
we enjoyed thatsa matou fiafia I lena
they entered hereo I na latou ulufale mai ai
he escaped thatna sao ai le tama
I can explain thate mafai ona ou fa'amatalaina lena
she feels that tooe lagona fo'I e le teine lena
we fled from therena matou sosola mai ai iina
they will fly tomorrowe felelei taeao I latou
I can follow youE mafai ona ou mulimuli atu ia te 'oe
she forgot meua galo a'u I le teine
we forgive himua matou fa'amagalo I le tama
I can give her thatE mafai ona ou aveina iai le mea lena
she goes thereO 'o e alu iai le teine
we greeted themNa matou fa'afeiloa'I atu ia te'I latou
I hate thatOu te 'ino'ino Ile mea lena
I can hear itE mafai ona ou lagonaina
she imagine that
we invited themSa matou vala'auina I latou
I know himou te iloaina le tama
she learned itna a'oina ele teine
we leave nowTatou o loa
they lied about himna pepelo mai I latou e uiga I le tama
I can listen to thate mafai ona ou falogologo iai
she lost thatna leiloa e le teine le mea lena
we made it yesterdayna matou faia ananafi
they met himna latou feiloa'I ma le tama
I misspell thatua sese la'u sipelaina o le mea lena
I always prayO lo'o to'aga ia e tatalo
she prefers thate fiafia atu le teine I le mea lena
we protected themna matou puipui is te'I latou
they will punish herlatou te fa'asalaina nei le teine
I can put it theree mafai ona ou tu'uina iina
she will read ito le'a faitau e le teine
we received thatsa matou mauaina le mea lena
they refuse to talke mumusu I latou e tautatala
I remember thatOu te manatuaina le mea lena
she repeats thatna fa'alua ona fai ele teine le mea lena
we see itua matou va'ai iai
they sell itna latou fa'atauina
I sent that yesterdayna ou lafoina atu ananafi
he shaved his beardua sele lana 'ava
it shrunk quicklyna vave meme'i
we will sing ito le'a tatou usuina
they sat thereo latou na nonofo iina
I can speak ite mafai ona ou tautala ai
she spends moneyteine fa'aalu tupe
we suffered from thatua matou safa ai I lena
they suggest thatna fautua mai I latou I le mea lena
I surprised himna ou fa'ate'ia le tama
she took thatna ave ele teine lena
we teach itmatou te a'oa'oina
they told usna ta'u mai e latou
she thanked himna fa'afetai le teine I le tama
I can think about ite mafai ona ou mafaufau iai
she threw itsa togi e le teine
we understand thatmatou te malamalam I lena
they want thate manana'o iai latou I lena
I can wear ite mafai ona ou ofu ai
she writes thato le teine na tusia le mea lena
we talk about itna matou talanoa ai
they have itO la e ia latou
I watched itSa ou matamata ai
I will talk about itO le'a ou talanoa iai
he bought that yesterdayna fa'atau ele tama ananafi
we finished itua 'uma na matou faia

Verbs in the present past and future tense have a very important role in Samoan. Once you're done with Samoan Verbs, you might want to check the rest of our Samoan lessons here: Learn Samoan. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Samoan Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Samoan

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.