Maltese Verbs

If you're trying to learn Maltese Verbs which is also called Malti, check our courses about Verbs in the present past and future tense... to help you with your Maltese grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Maltese. Enjoy the rest of the lesson!

Maltese Verbs

Learning the Maltese Verbs displayed below is vital to the language. Maltese verbs are words that convey action (bring, read, walk, run), or a state of being (exist, stand). In most languages a verb may agree with the person, gender, and/or number of some of its arguments, such as its subject, or object. Here are some examples:

English VerbsMaltese Verbs
VerbsVerbi
Pastil-Passat
I spokejien/jiena tkellimt
I wrotejien/jiena ktibt
I drovejien/jiena soqt
I lovedjien/jiena ħabbejt
I gavejien/jiena tajt
I smiledjien/jiena tbissimt
I tookjien/jiena ħadt
he spokehu/huwa tkellem
he wrotehu/huwa kiteb
he drovehu/huwa saq
he lovedhu/huwa ħabb
he gavehu/huwa ta
he smiledhu/huwa tbissem
he tookhu/huwa ħa
we spokeaħna tkellimna
we wroteaħna ktibna
we droveaħna soqna
we lovedaħna ħabbejna
we gaveaħna tajna
we smiledaħna tbissimna
we tookaħna ħadna
Futureil-Futur
I will speakjien/jiena se nitkellem
I will writejien/jiena se nikteb
I will drivejien/jiena se nsuq
I will lovejien/jiena se nħobb
I will givejien/jiena se nagħti
I will smilejien/jiena se nitbissem
I will takejien/jiena se nieħu
he will speakhu/huwa se jitkellem
he will writehu/huwa se jikteb
he will drivehu/huwa se jsuq
he will lovehu/huwa se jħobb
he will givehu/huwa se jagħti
he will smilehu/huwa se jitbissem
he will takehu/huwa se jieħu
we will speakaħna se nitkellmu
we will writeaħna se niktbu
we will driveaħna se nsuqu
we will loveaħna se nħobbu
we will giveaħna se nagħtu
we will smileaħna se nitbissmu
we will takeaħna se nieħdu
Presentil-Preżent
I speakjien/jiena nitkellem
I writejien/jiena nikteb
I drivejien/jiena nsuq
I lovejien/jiena nħobb
I givejien/jiena nagħti
I smilejien/jiena nitbissem
I takejien/jiena nieħu
he speakshu/huwa jitkellem
he writeshu/huwa jikteb
he driveshu/huwa jsuq
he loveshu/huwa jħobb
he giveshu/huwa jagħti
he smileshu/huwa jitbissem
he takeshu/huwa jieħu
we speakaħna nitkellmu
we writeaħna niktbu
we driveaħna nsuqu
we loveaħna nħobbu
we giveaħna nagħtu
we smileaħna nitbissmu
we takeaħna nieħdu

Notice the structure of the Verbs in Maltese.

List of Verbs in Maltese

Below is a list of the conjugated Verbs in the present past and future in Maltese placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Maltese vocabulary.

English VerbsMaltese Verbs
I can accept thatjien/jiena nista' naċċettah (masc.) / naċċettaha (fem.)
she added ithi/hija żiditu (masc.) / żiditha (fem.)
we admit itaħna nammettuh (masc.) / nammettuha (fem.)
they advised himhuma tawh parir
I can agree with thatjien/jiena nista' naqbel ma' dak (masc.) / dik (fem.)
she allows ithi/hija tippermettih (masc.) / tippermettiha (fem.)
we announce itaħna nħabbruh (masc.) / nħabbruha (fem.)
I can apologizejien/jiena nista' niskuża ruħi
she appears todayhi/hija tidher illum
they arranged thathuma rranġaw li
I can arrive tomorrowjien/jiena nista' nasal għada
she can ask himhi/hija tista' titolbu
she attaches thathija tehmeż dak (masc.) / dik (fem.)
we attack themaħna nattakkawhom
they avoid herhuma jevitawha
I can bake itjiena nista' nsajjru (masc.) / nsajjarha (fem.)
she is like himhi/hija bħalu
we beat itaħna nirbħuha
they became happyhuma jsiru kuntenti
I can begin thatjiena nista' nibdih (masc.) / nibdiha (fem.)
we borrowed moneyaħna ssellifna l-flus
they breathe airhuma jieħdu n-nifs
I can bring itjien/jiena nista' nġibu (masc.) / nġibha (fem.)
I can build thatjien/jiena nista' nibnih (masc.) / nibniha (fem.)
she buys foodhi/hija tixtri l-ikel
we calculate itaħna nikkalkulawh (masc.) / nikkalkulawha (fem.)
they carry ithuma jwettquh (masc.) / jwettquha (fem.)
they don't cheathuma ma jqarrqux
she chooses himhi/hija tagħżel lilu
we close itaħna nagħlquh
he comes herehu/huwa jiġi hawn
I can compare thatjien/jiena nista' nqabbel dak (masc.) / dik (fem.)
she competes with mehu/huwa jikkompeti miegħi
we complain about itaħna nilmentaw dwaru (masc.) / dwarha (fem.)
they continued readinghuma komplew jaqraw
he cried about thathuwa beka minħabba dak (masc.) / dik (fem.)
I can decide nowjien/jiena nista' niddeċiedi issa
she described it to mehi/hija ddeskrivietu (masc.) / ddeskrivietha (fem.) lili
we disagree about itma naqblux dwar dan (masc.) / din (fem.)
they disappeared quicklyhuma sparixxew malajr
I discovered thatjien/jiena skoprejt li
she dislikes thathi/hija dak (masc.) / dik (fem.) ma tħobbux (masc.) / ma tħobbhiex (fem.)
we do itaħna nagħmluh (masc.) / nagħmluha (fem.)
they dream about ithuma ħolmu dwaru (masc.) / dwarha (fem.)
I earnedjien/jiena qlajt
he eats a lothu/huwa jiekol ħafna
we enjoyed thataħna ħadna pjaċir bih (masc.) / biha (fem.)
they entered herehuma daħlu hawn
he escaped thathuwa ħarab minnu (masc.) / minnha (fem.)
I can explain thatjien/jiena nista' nispjega dak (masc.) / dik (fem.)
she feels that toohi/hija tħoss l-istess
we fled from thereaħna ħrabna minn hemm
they will fly tomorrowhuma se jtiru għada
I can follow youjien/jiena nista' nsegwik
she forgot mehi/hija nesietni
we forgive himaħna naħfrulu
I can give her thatjien/jiena nista' nagħtiha dak (masc.) / dik (fem.)
she goes therehi/hija tmur hemm
we greeted themaħna lqajniehom
I hate thatjien/jiena nobgħodu (masc.) / nobgħodha (fem.)
I can hear itjien/jiena nista' nisimgħu (masc.) / nismagħha (fem.)
she imagine thathi/hija timmaġinah (masc.) / timmaġinaha (fem.)
we invited themaħna stedinnihom
I know himjien/jiena nafu
she learned ithi/hija tgħallmitu (masc.) / tgħallmitha (fem.)
we leave nowaħna nitilqu issa
they lied about himhuma gidbu dwaru
I can listen to thatjien/jiena nista' nisimgħu (masc.) / nismagħha (fem.)
she lost thathi/hija tilfitu (masc.) / tilfitha (fem.)
we made it yesterdaygħamilnieh (masc.) / għamilnieha (fem.) lbieraħ
they met himhuma ltaqgħu miegħu
I misspell thatjien/jiena nispellih (masc.) / nispelliha (fem.) ħażin
I always prayjien/jiena dejjem nitlob
she prefers thathi/hija tippreferi dak (masc.) / dik (fem.)
we protected themaħna pproteġejniehom
they will punish herhuma se jikkastigawha
I can put it therejien/jiena nista' npoġġih (masc.) / npoġġiha (fem.) hemmhekk
she will read ithi/hija se taqrah (masc.) / taqrahha (fem.)
we received thataħna rċevejna dak (masc.) / dik (fem.)
they refuse to talkhuma jirrifjutaw li jitkellmu
I remember thatjien/ jiena niftakru (masc.) / niftakarha (fem.)
she repeats thathi/hija tirrepetih (masc.) / tirrepetiha (fem.)
we see itaħna narawh (masc.) / narawha (fem.)
they sell ithuma jbigħuh (masc.) / jbigħuha (fem.)
I sent that yesterdayjien/jiena bgħattu (masc.) / bgħattha (fem.) lbieraħ
he shaved his beardhu/huwa qaxxar id-daqna
it shrunk quicklyhu/huwa (masc.) / hi/hija (fem.) nxtorob (masc.) / nxtorbot (fem.) malajr
we will sing itaħna se nkantawh (masc.) / nkantawha (fem.)
they sat therehuma qagħdu bil-qiegħda hemm
I can speak itjien/jiena nista' nitkellmu (masc.) / nitkellimha (fem.)
she spends moneyhi/hija tonfoq il-flus
we suffered from thataħna sofrejna minn dak (masc.) / dik (fem.)
they suggest thathuma jissuġġerixxu dak (masc.) / dik (fem.)
I surprised himjien/jiena tajtu sorpriża
she took thathi/hija ħadet dak (masc.) / dik (fem.)
we teach itaħna ngħallmuh (masc.) / ngħallmuha (fem.)
they told ushuma qalulna
she thanked himhi/hija rringrazzjatu
I can think about itjien/jiena nista' naħseb dwaru (masc.) / dwarha (fem.)
she threw ithi/hija tefgħetu (masc.) / tefgħetha (fem.)
we understand thataħna nifhmuh (masc.) / nifmuha (fem.)
they want thathuma jridu dak (masc.) / dik (fem.)
I can wear itjien/jiena nista' nilbsu (masc.) / nilbisha (fem.)
she writes thathi/hija tikteb dak (masc.) / dik (fem.)
we talk about itaħna nitkellmu dwaru (masc.) / dwarha (fem.)
they have ithuma għandhom dak (masc.) / dik (fem.)
I watched itjien/jiena rajtu (masc.) / rajtha (fem.)
I will talk about itjien/jiena nitkellem dwaru (masc.) / dwarha (fem.)
he bought that yesterdayhuwa xtara dak (masc.) / dik (fem.) ilbieraħ
we finished itaħna lestejnieh (masc.) / lestejnieha (fem.)

Verbs in the present past and future tense have a very important role in Maltese. Once you're done with the Malti Verbs, you might want to check the rest of our Maltese lessons here: Learn Maltese. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Maltese Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Maltese

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.