Maltese Phrases

Trying to find some Maltese phrases? Below we have listed many useful expressions including: Greeting Phrases | Farewell Expressions | Holidays and Wishes | How to Introduce Yourself | Romance and Love Phrases | Solving a Misunderstanding | Asking for Directions | Emergency Survival Phrases | Hotel Restaurant Travel Phrases | Daily Expressions | Cuss Words (Polite) | Writing a Letter | Short Expressions and words

Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Maltese. Enjoy the rest of the lesson!

Maltese Phrases

Enjoy these Maltese expressions, but don't forget to bookmark this page for future reference.


English Maltese Phrases
Greeting
Hi!Hi!
Good morning!Bonġu
Good afternoon!Wara nofs in-nhar it-tajjeb!
Good evening!Bonswa!
Welcome! (to greet someone)Merħba
Hello my friend!Hello sieħbi!
How are you? (friendly)Kif int?
How are you? (polite)Kif int?
I'm fine, thank you!Jien tajjeb grazzi (masculine) / Jiena tajba grazzi (feminine)
And you? (friendly)U int?
And you? (polite)U int?
GoodTajjeb
Not so goodMhux daqshekk tajjeb
Long time no seeIlni ma narak
I missed youĦassejtu nnuqas tiegħek
What's new?X'ġara ġdid?
Nothing newXejn ġdid?
Thank you (very much)!Grazzi ħafna
You're welcome! (for "thank you")Ta' xejn
My pleasurePjaċir tiegħi
Come in! (or: enter!)Għaddi!
Make yourself at home!Qisu tiegħek!
Farewell Expressions
Have a nice day!Il-ġurnata t-tajba!
Good night!Il-lejl it-tajjeb!
Good night and sweet dreams!Il-lejl it-tajjeb u oħlom sabiħ!
See you later!Narak iktar tard!
See you soon!Narak dalwaqt!
See you tomorrow!Narak għada!
Good bye!Ċaw
Have a good trip!Il-vjaġġ it-tajjeb!
I have to goSe jkolli mmur
I will be right back!Daqt nerġa nkun hawn
Holidays and Wishes
Good luck!Good luck!
Happy birthday!Happy birthday!
Happy new year!Is-sena t-tajba!
Merry Christmas!Il-Milied it-tajjeb!
Happy St. Valentine's Day!Awguri għal jum San Valentinu
Happy Patron Saint day!Il-festa t-tajba!
Congratulations!Congratulations!
Enjoy! (or: bon appetit)L-ikla t-tajba!
Bless you (when sneezing)Gesu' mieghek!
Best wishes!Awguri
Cheers! (or: to your health)Saħħa
Accept my best wishesAwguri min qiegħ qalbi
How to Introduce Yourself
What's your name?X'jismek?
My name is (John Doe)Jien jisimni John Doe
Nice to meet you!Għandi pjaċir!
Where are you from?Minn fejn int?
I'm from (the U.S/ Malta)Jien mill-Amerika / Jien minn Malta
I'm (American/ Malti)Jien Amerikan/Malti (m) / Jiena Amerikana/Maltija (f)
Where do you live?Fejn toqgħod?
I live in (the U.S/ Malta)Jien noqħod l-Amerika/Malta
Do you like it here?Jgħoġbok hawn?
Malta is a beautiful countryMalta pajjiż sabiħ
What do you do for a living?X'tagħmel fil-ħajja?
I'm a (teacher/ student/ engineer)Jien għalliem/student/engineer (m) / Jiena għalliema/studenta/engineer (f)
Do you speak (English/ Maltese)?Titkellem bl-Ingliż / Titkellem bil-Malti?
Just a littleFtit
I like MalteseJgħoġobni l-Malti
I'm trying to learn MalteseQed nipprova nitgħallem il-Malti
It's a hard languageLingwa diffiċli
It's an easy languageLingwa ħafifa
Oh! That's good!Ah! Tajjeb!
Can I practice with you?Nista' nipprattika miegħek?
I will try my best to learnNagħmel mill-aħjar biex nitgħallem
How old are you?Kemm għandek żmien?
I'm (twenty one, thirty two) years oldJien ghandi (wieħed u għoxrin, tnejn u tletin) sena
It was nice talking to you!Ħadt pjaċir nitkellem miegħek
It was nice meeting you!Ħadt pjaċir niltaqa' miegħek
Mr.../ Mrs. .../ Miss...Sur / Sinjura / Sinjorina
This is my wifeDin il-mara tiegħi
This is my husbandDan ir-raġel tiegħi
Say hi to Thomas for meGħid hello lil Thomas minn għandi
Romance and Love Phrases
Are you free tomorrow evening?Għandek x'tagħmel għada filgħaxija?
I would like to invite you to dinnerNixtieq nistiednek biex tiekol miegħi
You look beautiful! (to a woman)Tidher sabiħa
You have a beautiful nameGħandek ismek sabiħ
Can you tell me more about you?Tista' tgħidli iktar dwarek?
Are you married?Int miżżewweġ? (m) / Inti miżżewweġa? (f)
I'm singleJien single (m) / Jiena single (f)
I'm marriedJien miżżewweġ (m) / Jiena miżżewweġa (f)
Can I have your phone number?Nista' nsaqsik għan-numru tat-telfon?
Can I have your email?Nista' nsaqsik għall-email address?
Do you have any pictures of you?Għandek ritratti tiegħek?
Do you have children?Għandek tfal?
Would you like to go for a walk?Tixtieq mmorru mixja?
I like youTgħoġobni
I love youInħobbok
You're very special!Int speċjali ħafna
You're very kind!Għandek qalbek tajba
I'm very happyKuntent ħafna
Would you marry me?Trid tiżżewiġni?
I'm just kiddingQed niċċajta
I'm seriousBis-serjeta'!
My heart speaks the language of loveQalbi qed titkellem il-lingwa tal-imħabba
Solving a Misunderstanding
Sorry! (or: I beg your pardon!)Skużani
Sorry (for a mistake)Skużani
No problem!Mhux problema!
Can you repeat please?Tista' terġa tirrepeti?
Can you speak slowly?Tista' titkellem bilmod?
Can you write it down?Tista' tiktibha?
Did you understand what I said?Fhimt x'għidtlek?
I don't understand!Ma nifhimx!
I don't know!Ma nafx!
What's that called in Maltese?X'jgħidulha dik bil-Malti?
What does that word mean in English?Xi tfisser dik il-kelma bl-Ingliż?
How do you say "thanks" in Maltese?Kif tgħid "grazzi" bil-Malti?
What is this?X'inhi din?
My Maltese is badIl-Malti tiegħi ħażin
Don't worry!Toqgħodx tinkwieta!
I agree with youNaqbel miegħek
Is that right?Tajjeb hekk?
Is that wrong?Ħażin hekk?
What should I say?X'suppost ngħid?
I just need to practiceKull m'għandi bżonn nipprattika
Your Maltese is goodIl-Malti tiegħek tajjeb
I have an accentL-aċċent barrani jingħaraf
You don't have an accentMa jingħarafx l-aċċent tiegħek
Asking for Directions
Excuse me! (before asking someone)Skużani
I'm lostIntlift
Can you help me?Tista' tgħini?
Can I help you?Nista' ngħinek?
I'm not from hereM'iniex minn hawn
How can I get to (this place, this city)? Kif nista' nasal (place/city)?
Go straightMur dritt
ThenImbagħad
Turn leftDur lejn ix-xellug
Turn rightDur lejn il-lemin
Can you show me?Tista' turini?
I can show you!Nista' nurik!
Come with me!Ejja miegħi!
How long does it take to get there?Kemm ddum biex tasal hemm?
Downtown (city center)Iċ-ċentru tar-raħal?
Historic center (old city)Ċentru storiku
It's near hereViċin ta' hawnhekk
It's far from hereIl-bogħod minn hawn
Can I walk there?Nista' nimxi s'hemm?
I'm looking for Mr. SmithQed nfittex lil Mr. Smith
One moment please!'Tini ċans jekk jgħoġbok
Hold on please! (when on the phone)Dalwaqt miegħek
Here is not hereHu mhux hawn
AirportL-ajruport
Bus stationL-istejġ ta' tal-linja
Train stationL-istazzjon tat-trejn
TaxiTaxi
NearViċin
FarIl-bogħod
Emergency Survival Phrases
Help!Ajjut!
Stop!Ieqaf!
Fire!Nar!
Thief!Ħalliel!
Run!Iġri!
Watch out! (or: be alert!)Oqgħod b'seba' għajnejn!
Call the police!Ċempel il-pulizija!
Call a doctor!Ċempel it-tabib!
Call the ambulance!Ċempel l-ambulanza!
Are you okay?Kollox sew?
I feel sickJħossni ħażin
I need a doctorGħandi bżonn tabib
AccidentInċident
Food poisoningFood poisoning
Where is the closest pharmacy?Fejn hi l-eqreb spiżerija?
It hurts hereQed jgħuġani hawn
It's urgent!Urgenti!
Calm down!Ikkalma!
You will be okay!Kollox se jmur sew!
Can you help me?Tista' tgħini?
Can I help you?Nista' ngħinek?
Hotel Restaurant Travel Phrases
I have a reservation (for a room)Għandi reservation
Do you have rooms available?Għandkom kmamar vojta?
With shower / With bathroomBix-xawer/Bil-banju
I would like a non-smoking roomNixtieq kamra non-smoking
What is the charge per night?X'inhi l-kirja għal kull lejl?
I'm here on business /on vacationQiegħed (m) / Qedgħa (f) hawnhekk fuq xogħol /vakanza
DirtyMaħmuġ
CleanNadif
Do you accept credit cards?Taċċetaw credit cards?
I'd like to rent a carNixtieq nikri karozza
How much will it cost?Kemm se tiġi tiswa?
A table for (one / two) please!Mejda għal (wieħed/tnejn) jekk jgħoġbok!
Is this seat taken?Dan is-siġġu meħud?
I'm vegetarianJien vegeterian
I don't eat porkMa niekolx majjal
I don't drink alcoholMa nixrobx alkohol
What's the name of this dish?X'jismu dan il-platt?
Waiter / waitress!Waiter!
Can we have the check please?Nistgħu nieħdu l-kont jekk jgħoġbok?
It is very delicious!Tajjeb ħafna!
I don't like itMa jgħoġobniex
Shopping Expressions
How much is this?Kemm hu dan?
I'm just lookingBiex nara biss
I don't have changeM'għandiex żgħar
This is too expensiveDan wisq għali
ExpensiveGħali
CheapIrħis
Daily Expressions
What time is it?X'ħin hu?
It's 3 o'clockIt-tlieta ta' wara nofsinnhar
Give me this!Tihieli!
Are you sure?Żġur?
Take this! (when giving something)Ħudha!
It's freezing (weather)Kesħa kbira!
It's cold (weather)Il-kesħa!
It's hot (weather)Is-sħana!
Do you like it?Jgħoġbok?
I really like it!Tgħoġobni ħafna!
I'm hungryGħandi l-ġuħ!
I'm thirstyGħandi l-għatx!
He is funnyKemm hu tad-daħk!
In The MorningFilgħodu
In the eveningFilgħaxija
At NightBil-lejl
Hurry up!Għaġġel!
Cuss Words (polite)
This is nonsense! (or: this is craziness)Bla sens!
My God! (to show amazement)Alla tiegħi!
Oh gosh! (when making a mistake)Il-ħanina!
It sucks! (or: this is not good)Xejn sew!
What's wrong with you?Xi ġralek?
Are you crazy?Int miġnun? (m) Int miġnuna? (f)
Get lost! (or: go away!)U mur l'hemm!
Leave me alone!Ħallini waħdi!
I'm not interested!M'iniex interessat (m) M'iniex interessata (f)
Writing a Letter
Dear JohnGħażiż John
My trip was very niceIl-vjaġġ tiegħi kien sabiħ ħafna
The culture and people were very interestingIl-kultura u n-nies kienu interessanti ħafna
I had a good time with youĦadt pjaċir bil-ħin li qattajt miegħek
I would love to visit your country againNixtieq nerġa nżur pajjizek
Don't forget to write me back from time to timeTinsiex tiktibli darba kultant
Short Expressions and words
GoodTajjeb
BadĦażin
So-so (or: not bad not good)Hekk u hekk
BigKbir
SmallŻgħir
TodayIllum
NowIssa
TomorrowGħada
YesterdayIl-bieraħ
YesIva
NoLe
FastBil-għaġla
SlowBil-mod
HotSħana
ColdKesħa
ThisDin
ThatDak (m) Dik (f)
HereHawn
ThereHemm
Me (ie. Who did this? - Me)Jien (m) Jiena (f)
YouInt
HimHu
HerHi
UsAħna
ThemHuma
Really?Veru?
Look!Ħares!
What?Xiex?
Where?Fejn?
Who?Min?
How?Kif?
When?Meta?
Why?Għaliex?
ZeroXejn
OneWieħed
TwoTnejn
ThreeTlieta
FourErbgħa
FiveĦamsa
SixSitta
SevenSebgħa
EightTmienja
NineDisgħa
TenGħaxra

Phrases and daily expressions have a very important role in Maltese. Once you're done with the Malti Phrases, you might want to check the rest of our Maltese lessons here: Learn Maltese. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Maltese Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Maltese

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.