Lithuanian Quiz

This page contains a quiz in Lithuanian related to grammar and vocabulary. The test has 20 questions, which might take you 7 min to finish. You will see your score after submitting. This exam should be taken only for fun! The level is for beginners. If you want to prepare for this test go to Learn Lithuanian otherwise you can start now.

 1. How would you write "a very nice friend"?

 2. žalias medis
  aukštas pastatas
  labai senas žmogus (vyras)
  labai malonus/mielas draugas

 3. Which one of the following means "square":

 4. apvalus/apskritas
  kvadratinis/keturkampis
  trikampis
  saldus
  gilus

 5. Which one of the following means "red":

 6. balta
  mėlyna
  geltona
  raudona
  juoda

 7. Which one of the following means "today":

 8. nedelsiant
  vakar
  rytoj
  šiandien
  jau

 9. How would you write "quickly"?

 10. lėtai
  greitai
  beveik
  kartu
  tikrai

 11. Which one of the following means the number "six"?

 12. trys
  devyni
  septyni
  šešiolika
  šeši

 13. How would you write "green car"?

 14. automobilių garažas
  Mano automobilis
  trys automobiliai
  ekologiškas automobilis
  šalia/prie automobilio

 15. What's "nose" in Lithuanian?

 16. petys
  kaklas
  širdis
  nosis
  ausis

 17. How would you write "breakfast"?

 18. vaisiai
  salotos
  pusryčiai
  vakarienė
  mėsa

 19. How would you write "we speak"?

 20. tu kalbi/jūs kalbate
  ji kalba
  Aš kalbu
  Mes kalbame
  jis kalba

 21. How would you write "his chickens"?

 22. jis yra laimingas
  ji yra amerikietė
  jo viščiukai
  mūsų dukra
  jų viščiukas

 23. How would you write "father"?

 24. brolis
  tėvas
  berniukas
  jautis
  dėdė

 25. How would you write "we speak"?

 26. mylėjau
  rašiau
  šypsosimės
  Duosiu
  Mes kalbame

 27. How would you write "they became happy"?

 28. jie išnyko greitai
  jie skris rytoj
  jie toliau skaitė
  jie tapo laimingi
  aš galiu to klausytis

 29. How would you write "inside the house"?

 30. namo viduje
  už automobilį or šalia/prie automobilio
  po stalu
  iki saulėlydžio
  be jo

 31. How would you write "he doesn't speak"?

 32. įėjimo nėra/įeiti draudžiama
  Jo čia nėra!
  nevairuoju
  Jis nekalba
  nerašome

 33. How would you write "how much is this?"

 34. Kur jis yra?
  Kas tai yra?
  ar jis didelis?
  Ar tai toli nuo čia?
  Kiek tai kainuoja?

 35. How would you write "raining"?

 36. karštas
  Sninga
  saulėtas
  lyja
  šaltas

 37. How would you write "aunt"?

 38. senelė
  dukra
  teta
  slaugytoja
  žmona

 39. How would you write "congratulations"?

 40. viso (gero ar labo)!
  Sveikiname or sveikinimai
  atsiprašau
  tikrai
  Sveiki or labas

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.