Irish Verbs

If you're trying to learn Irish Verbs which is also called Gaelic, check our courses about Verbs in the present past and future tense... to help you with your Irish grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Irish. Enjoy the rest of the lesson!

Irish Verbs

Learning the Irish Verbs displayed below is vital to the language. Irish verbs are words that convey action (bring, read, walk, run), or a state of being (exist, stand). In most languages a verb may agree with the person, gender, and/or number of some of its arguments, such as its subject, or object. Here are some examples:

English VerbsIrish Verbs
VerbsBriathra
PastPast
I spokeLabhair mé
I wroteScríobh mé
I droveThiomáin mé
I lovedBhí an-tóir agam/Thaitin go mór liom/Bhí grá agam do
I gaveThug mé
I smiledRinne mé meangadh gáire /Bhí aoibh an gháire orm
I tookThóg mé
he spokelabhair sé
he wrotescríobh sé
he droveThiomáin sé
he lovedthaitin leis/Bhí an-tóir aige /Bhí grá aige do ...
he gavethug sé
he smiledRinne sé meangadh gáire/Bhí aoibh an gháire air
he tookThóg sé
we spokelabhraíomar
we wrotescríobhamar
we drovethiomáineamar
we lovedBhí grá againn do
we gavethugamar
we smiledrinneamar meangadh gáire / gean gháire
we tookthógamar
FutureTodhchaí
I will speaklabhróidh mé
I will writescríobhfaidh mé
I will drivetiomáinfidh mé
I will loveBeidh grá agam do ...
I will giveTabharfaidh mé
I will smileBeidh mé ag meangadh gáire
I will taketógfaidh mé
he will speaklabhróidh sé
he will writescríobhf
he will drivetiomáinfidh sé
he will lovebeidh grá aige do
he will givetabharfaidh sé
he will smileBeidh sé ag meangadh
he will taketógfaidh sé
we will speaklabhróimid
we will writescríobhfaimid
we will drivetiomáinfimid
we will lovetabharfaimid grá ...
we will givetabharfaimid
we will smilebeimid ag meangadh
we will taketógfaimid
PresentReatha
I speaklabhraím
I writescríobhaim
I drivetiomáinim
I loveTá grá agam do Pheig ( I love Peg)
I giveTugaim
I smiledéanaim miongháire
I takeGlacaim
he speakslabhraíonn sé
he writesscríobhann sé
he drivesTiomáineann sé
he lovesIs breá leis
he givesTugann sé
he smilesdéanann sé miongháire
he takestógann sé
we speaklabhraímid
we writescríobhaimid
we drivetiomáinimid
we loveTá an-tóir againn / Tá cion againn/Tá an-mheas againn
we givetugaimid
we smiledéanaimid meangadh gáire
we taketógaimid

Notice the structure of the Verbs in Irish.

List of Verbs in Irish

Below is a list of the conjugated Verbs in the present past and future in Irish placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Irish vocabulary.

English VerbsIrish Verbs
I can accept thatglacaim leis
she added itchuir sí leis
we admit ita admháil go raibh sé
they advised himchuir siad comhairle air
I can agree with thatIs féidir liom aontú leis go
she allows itCeadaíonn sí
we announce itfógraimid é
I can apologizeGabhaim leithscéal
she appears todayTá an chosúlacht uirthi inniu?
they arranged thatshocraigh siad go
I can arrive tomorrowIs féidir liom teacht amárach
she can ask himIs féidir léi.......
she attaches thatleagann sí go
we attack themionsaímid iad
they avoid herseachnaíonn siad í
I can bake itIs féidir liom é a bhácáil
she is like himtá sí cosúil leis
we beat itbuailimid é
they became happyBhí siad sásta
I can begin thatIs féidir liom tosú go
we borrowed moneyFuaireamar iasacht airgid
they breathe airGlacann siad aer isteach
I can bring itIs féidir liom é a thabhairt
I can build thatIs féidir liom sin a thógáil
she buys foodCeannaíonn sí bia
we calculate itríomhaimid é
they carry itIompraíonn siad é
they don't cheatNach bhfuil siad ag caimiléireacht
she chooses himroghnaíonn sí é
we close itdúnaimid é
he comes hereTagann sé anseo
I can compare thatIs féidir liom sin a chur i gcomparáid le..
she competes with meTá sí in iomaíocht liom
we complain about itTáimid ag déanamh gearán faoi
they continued readingLeann siad leo ag léamh
he cried about that
I can decide nowIs féidir liom a chinneadh anois
she described it to meRinne sí cur síos dom ar
we disagree about itNí aontaímid faoi sin
they disappeared quicklyD'imigh siad go tapaidh
I discovered thatfuair mé amach go
she dislikes thatNí thaitníonn léi
we do itDéanaimid é
they dream about itBíonn siad ag brionglóid faoi
I earnedThuill mé é /Bhí sé tuillte agam
he eats a lotItheann sé a lán
we enjoyed thatThaitin sé linn
they entered hereTháinig siad isteach anseo(Enter = teacht isteach)
he escaped thatD'éalaigh sé
I can explain thatIs féidir liom a mhíniú go
she feels that toomothaíonn sí sin freisin
we fled from thereTheitheamar as sin/Theith.. ón áit sin
they will fly tomorrowEitleoidh siad amárach/Beidh siad ag eit... amárach
I can follow youIs féidir liomsa thú a leanúint/Féadar liom thú a leanúint
she forgot merinne sí dearmad orm
we forgive himmhaithimid dó
I can give her thatIs féidir liom a thabhairt di go
she goes thereTéann sí ann
we greeted thembheannaigh muid dóibh
I hate thatIs fuath liom gur
I can hear itIs féidir liom é a chloisteáil
she imagine thatSamhlaíonn sí
we invited themThugamar cuireadh dóibh
I know himTá aithne agam air/Tá a fhios agam é
she learned itD'fhoghlaim sí é
we leave nowImímid anois
they lied about himD'inis siad bréag faoi
I can listen to thatIs féidir liom éisteacht leis sin
she lost thatChaill sí sin/Chaill sí an .... sin
we made it yesterdayRinneamar é inné
they met himBhuail siad leis
I misspell thatMílitrím
I always prayGuím i gcónaí
she prefers thatIs fearr léi
we protected themChosnaíomar iad
they will punish herCuirfidh siad pionós uirthi
I can put it thereIs féidir liom é a chur ann
she will read itLéifidh sí é /Beidh sí á léamh
we received thatFuaireamar é
they refuse to talkDiúltaíonn siad labhairt
I remember thatIs cuimhin liom go
she repeats thatDeir sí arís go
we see itfeicimid é
they sell itDíolann siad é
I sent that yesterdaySheol mé sin inné
he shaved his beardBhearr sé a fhéasóg
it shrunk quicklyLaghdaigh sé go tobann
we will sing itCanfaimid
they sat thereshuigh siad ansin
I can speak itIs féidir liom ... a labhairt
she spends moneyCaitheann sí airgead
we suffered from thatD'fhulaingíomar ó
they suggest thatTugann siad an tuairim(They give the opinion that..)
I surprised himChuir mé ionadh air
she took thatthóg sí a
we teach itmúinimid
they told usd'inis siad dúinn
she thanked himghabh sí buíochas leis
I can think about itIs féidir liom machnamh a dhéanamh ar
she threw itChaith sí
we understand thattuigimid go
they want thatTá siad ag iarraidh
I can wear itIs féidir liom é a chaitheamh
she writes thatScríobhann sí go
we talk about itBímid ag caint faoi
they have itTá sé acu
I watched itchonaic me é
I will talk about itlabhróidh mé faoi
he bought that yesterdaycheannaigh sé inné é
we finished itchriochnaíomar é

Verbs in the present past and future tense have a very important role in Irish. Once you're done with the Gaelic Verbs, you might want to check the rest of our Irish lessons here: Learn Irish. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Irish Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Irish

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.