Irish Phrases

Trying to find some Irish phrases? Below we have listed many useful expressions including: Greeting Phrases | Farewell Expressions | Holidays and Wishes | How to Introduce Yourself | Romance and Love Phrases | Solving a Misunderstanding | Asking for Directions | Emergency Survival Phrases | Hotel Restaurant Travel Phrases | Daily Expressions | Cuss Words (Polite) | Writing a Letter | Short Expressions and words

Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Irish. Enjoy the rest of the lesson!

Irish Phrases

Enjoy these Irish expressions, but don't forget to bookmark this page for future reference.


English Irish Phrases
GreetingBeannacht
Hi!Dia duit!
Good morning!Dia duit ar maidin!
Good afternoon!Dia duit!
Good evening!Dia duit!
Welcome! (to greet someone)Fáilte isteach!
Hello my friend!Dia duit a chomrádaí!
How are you? (friendly)Cén chaoi an bhfuil tú?
How are you? (polite)Cén chaoi an bhfuil tú?
I'm fine, thank you!Tá mé go breá, go raibh maith agat!
And you? (friendly)Agus (cén chaoi an bhfuil) tusa?
And you? (polite)Agus (cén chaoi an bhfuil) tusa?
GoodGo maith.
Not so goodNí rómhaith.
Long time no seeNí fhaca mé le fada an lá thú.
I missed youD'airigh mé uaim thú.
What's new?Cén scéal agat?
Nothing newDiabhal scéal
Thank you (very much)!Go raibh (míle) maith agat!
You're welcome! (for "thank you")Tá fáilte romhat.
My pleasureNá habair é.
Come in! (or: enter!)Tar isteach!
Make yourself at home!Bí ar do chompord!
Farewell ExpressionsLeaganacha Cainte chun Slán a Fhágáil
Have a nice day!Bíodh an-lá agat!
Good night!Oíche mhaith!
Good night and sweet dreams!Oíche mhaith agus codladh sámh!
See you later!Feicfidh mé ar ball thú!
See you soon!Feicfidh mé go luath thú!
See you tomorrow!Feicfidh mé amárach thú!
Good bye!Slán!
Have a good trip!Bíodh an-turas agat!
I have to goCaithfidh mé an bóthar a bhualadh
I will be right back!Beidh mé ar ais ar an bpointe!
Holidays and WishesRud éigin a ghuí ar dhuine éigin
Good luck!Ádh mór!
Happy birthday!Lá breithe shona duit.
Happy new year!Athbhliain faoi shéan agus faoi mhaise duit!
Merry Christmas!Nollaig Shona duit!
Happy St. Patricks Day!Beannachtaí Lá Fhéile Phádraig ort!
Happy Easter!Beannachtaí na Cásca ort!
Congratulations!Comhghairdeas!
Enjoy! (or: bon appetit)Bain taitneamh as!
Bless you (when sneezing)Dia linn
Best wishes!Beir bua!
Cheers! (or: to your health)Sláinte!
Accept my best wishesBeir bua!
How to Introduce YourselfConas Tú Féin a Chur in Aithne
What's your name?Cén t-ainm atá ort?
My name is (John Doe)(Seán Doe) is ainm dom.
Nice to meet you!Tá sé go deas castáil leat!
Where are you from?Cá as duit?
I'm from (the U.S/ Ireland)Is as (Stáit Aontaithe Mheirceá/Éirinn) dom.
I'm (American/ Irish)Is (Meirceánach/Éireannach) mé.
Where do you live?Cá bhfuil tú i do chónaí?
I live in (the U.S/ Ireland)Tá mé i mo chónaí (i Stáit Aontaithe Mheirceá/in Éirinn)
Do you like it here?An maith leat an áit seo?
Ireland is a beautiful countryIs álainn an tír í Éire.
What do you do for a living?Cén slí beatha atá agat?
I'm a (teacher/ student/ engineer)Is (múinteoir/mac léinn/ inealltóir) mé.
Do you speak (English/ Irish)?An labhraíonn tú (Béarla/Gaeilge)?
Just a littleBeagán
I like IrishIs maith liom Gaeilge
I'm trying to learn IrishTá mé ag triail Gaeilge a fhoghlaim.
It's a hard languageIs teanga dheacair í.
It's an easy languageIs teanga éasca í.
Oh! That's good!Ó! Tá sé sin go breá!
Can I practice with you?An féidir liom cleachtadh leat?
I will try my best to learnDéanfaidh mé mo dhícheall í/é a fhoghlaim
How old are you?Cén aois thú?
I'm (twenty one, thirty two) years oldTá mé (aon-bhliain is fichead/dhá bhliain is traochad) d'aois.
It was nice talking to you!Bhí sé go deas caint leat!
It was nice meeting you!Bhí sé go deas castáil leat!
Mr.../ Mrs. .../ Miss...An tUasal.../ Bean Uí.../ Iníon Ní...
This is my wifeIs í seo mo bhean chéile.
This is my husbandIs é seo mo fhear céile.
Say hi to Thomas for meAbair le Tomás go raibh mé ag cur a thuairisc
Romance and Love PhrasesGrá
Are you free tomorrow evening?An bhfuil tú ag déanamh aon rud tráthnóna amárach?
I would like to invite you to dinnerBa mhaith liom cuireadh chun dinnéir a thabhairt duit
You look beautiful! (to a woman)Breathnaíonn tú go hálainn!
You have a beautiful nameTá ainm álainn ort
Can you tell me more about you?An féidir leat níos mó fút féin a rá liom?
Are you married?An bhfuil tú pósta?
I'm singleTá mé singil
I'm marriedTá mé pósta
Can I have your phone number?An féidir liom d'uimhir a bheith agam?
Can I have your email?An féidir liom do sheoladh ríomhphoist a bheith agam?
Do you have any pictures of you?An bhfuil aon phictiúir agat duit féin?
Do you have children?An bhfuil gasúir agat?
Would you like to go for a walk?An mba mhaith leat dul ar shiúlóid?
I like youTá cion agam ort
I love youTá mé i ngrá leat
You're very special!Tá tú an-speisialta!
You're very kind!Tá tú an-chineálta!
I'm very happyTá mé an-sásta
Would you marry me?An bpósfá mé?
I'm just kiddingNíl mé ach ag magadh.
I'm seriousTáim dáiríre
My heart speaks the language of loveTá mé splanctha i ndiaidh dhuine
Solving a MisunderstandingAg Réiteach Míthuisceana
Sorry! (or: I beg your pardon!)Gabh mo leithscéal!
Sorry (for a mistake)Tá brón orm!
No problem!Ná habair é!
Can you repeat please?An bhféadfá é sin a rá arís le do thoil?
Can you speak slowly?An féidir leat labhairt go mall?
Can you write it down?An féidir leat é a scríobh síos?
Did you understand what I said?Ar thuig tú an méid a dúirt mé?
I don't understand!Ní thuigim!
I don't know!Níl a fhios agam!
What's that called in Irish?Cén Ghaeilge atá ar sin?
What does that word mean in English?Céard a chiallaíonn an focal sin i mBéarla?
How do you say "thanks" in Irish?Cén chaoi an ndeireann tú 'thank you' i nGaeilge?
What is this?Céard é seo?
My Irish is badTá mo chuid Gaeilge go dona
Don't worry!Ná bí buartha!
I agree with youAontaím leat
Is that right?An bhfuil sé sin ceart?
Is that wrong?An bhfuil sé sin mícheart?
What should I say?Céard ba cheart dom a rá?
I just need to practiceNíl uaim ach cleachtadh
Your Irish is goodTá do chuid Gaeilge go maith
I have an accentTá blas ar mo (Ghaeilge/Bhéarla...)
You don't have an accentNíl blas ar do (Ghaeilge/Bhéarla...)
Asking for DirectionsAg Fiafrú Cúnamh agus Treoracha
Excuse me! (before asking someone)Gabh mo leithscéal!
I'm lostTá mé bailithe amú
Can you help me?An féidir leat cúnamh a thabhairt dom?
Can I help you?An féidir liom cúnamh a thabhairt duit?
I'm not from hereNí as an áit seo mé
How can I get to (this place, this city)? Cén chaoi an féidir liom dul go dtí (an áit seo, an chathair seo)?
Go straightTéigh díreach ar aghaidh
ThenAnsin
Turn leftCas ar chlé
Turn rightCas ar dheis
Can you show me?An féidir leat é a thaispeáint dom?
I can show you!Is féidir liom é a thaispeáint duit?
Come with me!Tar liom!
How long does it take to get there?Cén fhad sula sroicheann tú an áit?
Downtown (city center)Lár na cathrach
Historic center (old city)An tseanchathair
It's near hereTá sé gar don áit seo
It's far from hereTá sé i bhfad ón áit seo
Is it within walking distance?An féidir liom siúl ann?
I'm looking for Mr. SmithTáim ag cuardú an tUasal Smith
One moment please!Nóiméad amháin más é do thoil é!
Hold on please! (when on the phone)Nóiméad amháin le do thoil!
He is not hereNíl sé anseo
AirportAerfort
Bus stationStáisiún an bhus
Train stationStáisiún traenach
TaxiTacsaí
NearGar
FarI gcéin
Emergency Survival PhrasesLeaganacha Cainte Éigeandála agus Maireachtála
Help!Tabhair cúnamh dom!
Stop!Stop!
Fire!Tine!
Thief!Gadaí!
Run!Rith!
Watch out! (or: be alert!)Bí ar an airdeall!
Call the police!Glaoigh ar na póliíní!
Call a doctor!Glaoigh ar dhochtúir!
Call the ambulance!Glaoigh ar otharcharr!
Are you okay?An bhfuil tú ceart go leor?
I feel sickAirím tinn.
I need a doctorTá dochtúr ag teastáil uaim.
AccidentTimpiste
Food poisoningNimhiú bia
Where is the closest pharmacy?Cá bhfuil an chógaslann is gaire?
It hurts hereGortaíonn sé seo.
It's urgent!Tá sé práinneach!
Calm down!Tóg go réidh é!
You will be okay!Beidh tú ceart (go leor)!
Can you help me?An féidir leat cúnamh a thabhairt dom?
Can I help you?An féidir liom cúnamh a thabhairt duit?
Hotel Restaurant Travel PhrasesLeaganacha Cainte don Óstán, Bialann agus Taisteal
I have a reservation (for a room)Tá (seomra) curtha in áirithe agam
Do you have rooms available?An bhfuil seomraí folmha agat/agaibh?
With shower / With bathroomLe cith / Le seomra folctha
I would like a non-smoking roomBa mhaith liom seomra ina bhfuil cosc ar tobac
What is the charge per night?Cé mhéad atá ar in aghaidh na hoíche.
I'm here on business /on vacationTá mé anseo ar ghnó/ar saoire.
DirtySalach
CleanGlan
Do you accept credit cards?An nglacann sibh le cártaí creidmheasa?
I'd like to rent a carBa mhaith liom carr a fháil ar cíos
How much will it cost?Cé mhéid a chosnóidh sé?
A table for (one / two) please!Bord do (dhuine (amháin) / bheirt) le do thoil!
Is this seat taken?An bhfuil aon duine ina shuí anseo?
I'm vegetarianIs feolséantóir mé
I don't eat porkNí ithim muiceoil
I don't drink alcoholNí ólaim alcól
What's the name of this dish?Cén t-ainm atá ar an mhias seo?
Waiter / waitress!Freastalaí / freastalaí?
Can we have the check please?An féidir linn an bille a bheith againn más é do thoil é?
It is very delicious!Tá sé an-bhlasta!
I don't like itNí maith liom é
Shopping ExpressionsLeaganacha Cainte don tSiopadóireacht
How much is this?Cé mhéad atá sé seo?
I'm just lookingNílim ach ag féachaint thart
I don't have changeNíl aon sóinseáil agam
This is too expensiveTá sé seo ródhaor!
ExpensiveDaor
CheapSaor
Daily ExpressionsLeaganacha Cainte Gan Aird
What time is it?Cén t-am é?
It's 3 o'clockTá sé an trí a chlog
Give me this!Tabhair dom é seo!
Are you sure?An bhfuil tú cinnte?
Take this! (when giving something)Tóg é seo!
It's freezing (weather)Tá sé fuar préachta
It's cold (weather)Tá sé fuar
It's hot (weather)Tá sé te
Do you like it?An maith leat é?
I really like it!Is breá liom é!
I'm hungryTá ocras orm
I'm thirstyTá tart orm
He is funnyTá sé barrúil
In The MorningAr maidin
In the eveningUm thráthnóna
At NightSan oíche
Hurry up!Déan deifir!
Cuss Words (polite)
This is nonsense! (or: this is craziness)Tá sé seo amaideach!
My God! (to show amazement)Ná habair!
Oh gosh! (when making a mistake)A dhiabhail!
It sucks! (or: this is not good)Níl aon chaoi ar seo!
What's wrong with you?Céard atá ort?
Are you crazy?An bhfuil tú craiceáilte?
Get lost! (or: go away!)Gread leat!
Leave me alone!Éist liom!
I'm not interested!Níl aon suim agam ann!
Writing a Letter
Dear JohnSeán, a chara
My trip was very niceBhí an turas go breá
The culture and people were very interestingBhí an chultúr agus na daoine an-spéisiúil
I had a good time with youBhain mé taitneamh as an t-am a chaith mé leat
I would love to visit your country againBa bhreá liom do theacht ag do thír arís
Don't forget to write me back from time to timeNá dearmad scríobh chugam ó am go chéile
Short Expressions and wordsLeaganacha Cainte agus Focail Gearra
GoodGo maith
BadGo dona
So-so (or: not bad not good)Ceart go leor
BigMór
SmallBeag
TodayInniu
NowAnois
TomorrowAmárach
YesterdayInné
Yes (Yes, I have a sister)Sea/Tá (Sea, tá deirfiúr agam)
No (It does not interest me)Ní hea/ Níl (Níl suim agam ann)
FastSciobtha
SlowMall
HotTe
ColdFuar
ThisÉ seo
ThatÉ siúd
HereAnseo
ThereAnsin
Me (ie. Who did this? - Me)Mise
YouTusa
HimEisean
HerIse
UsMuid(ne)
ThemIad
Really?I ndáiríre?
Look!Féach!
What?Céard?
Where?Cén áit?
Who?Cé?
How?Cén chaoi?
When?Cén uair?
Why?Cén fáth?
ZeroNáid
One(H)aon
Two
ThreeTrí
FourCeathair
FiveCúig
Six
SevenSeacht
EightOcht
NineNaoi
TenDeich

Phrases and daily expressions have a very important role in Irish. Once you're done with the Gaelic Phrases, you might want to check the rest of our Irish lessons here: Learn Irish. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Irish Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Irish

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.