Czech Pronouns

If you're trying to learn Czech Pronouns you will find some useful resources including a course about Personal pronouns, indefinite pronouns, relative pronouns, reciprocal or reflexive pronouns... to help you with your Czech grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Czech. Enjoy the rest of the lesson!

Czech Pronouns

Learning the Czech Pronouns displayed below is vital to the language. Czech pronouns include personal pronouns (refer to the persons speaking, the persons spoken to, or the persons or things spoken about), indefinite pronouns, relative pronouns (connect parts of sentences) and reciprocal or reflexive pronouns (in which the object of a verb is being acted on by verb's subject).

Grammar Tips:

In English personal pronouns are (I, you, he, she, it, we, you, they), and (me, you, him, her, it,  us, you, them). In Czech, there are seven pronoun classes:

 1. personal: já, ty, on, ona, ono, my, vy, oni, ony, ona, and the reflexive se (-self)
 2. possesive: můj, tvůj, jeho, její, náš, váš, jejich, svůj (reflexive)
 3. indicative: ten, tento, tenhle, onen, takový, týž, tentýž, sám (this/that)
 4. interrogative: kdo, co, jaký, který, čí (equivalent of Wh- words in English)
 5. relative: kdo, co, jaký, který, čí, jenž
 6. indeterminate: někdo, něco, některý, nějaký, něčí; ledakdo...; kdokoli...;
  kdosi, cosi, kterýsi, jakýsi, čísi; leckdo, lecco, leckterý...;
  každý, všechen (like something/anything in English)
 7. negative: nikdo, nic, nijaký, ničí, žádný

In most subject-predicative clauses,  personal pronouns are mute  as  the subject’s person is expressed by the verb affix (see the Present tense section). Examples: běžím (I run), běžíš (you run), běžíte (you run [plural, polite]).

Direct/Indirect Object Pronouns:

Object pronouns are words that replace the direct and indirect object, which is usually a person. There are two types of pronoun for each person, depending on case.

Mi/mně (me), tě/tebe/tobě (you), ho/mu, ji/jí, je/mu (him, her, it), nás/nám (us), vás/vám (you, plural), je/jim (them):

Examples: Dej mi tu knihu (give me the book). Miluji (I love you).

Possessive Pronouns:

Můj (mine masc.), moje (mine fem.), mé/moje (mine neutr.), (mine, plural masc.), (mine, plural fem., neutr.), tvůj / tvoje (yours), jeho / její (his, hers), náš / naše (ours), váš / vaše (yours), jejich (theirs).


Here are some examples:

English PronounsCzech Pronouns
PronounsZájmena
I
youvy, ty
heon
sheona
wemy
theyoni
memě, mne, mně, mi
youvás, vám, tobě,ti, tebe, tě
himho, jej, jemu, mu, němu,ním
herjí, ní,
usnás, nám, námi
themje, jim, jimi
mymůj, moje
yourtvůj, tvoje Vaše, váš
hisjeho
herjejí
ournáš
theirjejich
minemůj
yourstvůj
hisjeho
hersjejí
oursnaše
theirsjejich

Notice the structure of the Pronouns in Czech.

List of Pronouns in Czech

Below is a list of the Personal pronouns, indefinite pronouns, relative pronouns, reciprocal or reflexive pronouns in Czech placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Czech vocabulary.

English PronounsCzech Pronouns
I speakjá mluvím
you speakty mluvíš, vy mluvíte
he speakson mluví
she speaksona mluví
we speakmy mluvíme
they speakoni mluví, oby mluví, ona mluví
give medej mi
dám ti
give himdej mu
give herdej jí
give usdej nám
give themdej jim
my bookmoje kniha
your booktvoje (vaše) kniha
his bookjeho kniha
her bookjejí kniha
our booknaše kniha
their bookjejich kniha

Personal pronouns, indefinite pronouns, relative pronouns, reciprocal or reflexive pronouns have a very important role in Czech. Once you're done with Czech Pronouns, you might want to check the rest of our Czech lessons here: Learn Czech. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Czech Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Czech

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.