Swahili Phrases

If you're trying to learn Swahili Phrases which is also called Kiswahili, check our courses about phrases and daily expressions... to help you with your Swahili grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Swahili. Enjoy the rest of the lesson!

Swahili Phrases

Learning the Swahili Phrases displayed below is vital to the language. Swahili phrases are a group of words functioning as a single unit in the syntax of a sentence. Here are some examples:

English PhrasesSwahili Phrases
Phrases
hellojambo
byekwaheri
congratulationspongezi
sorrypole
reallykweli

Notice the structure of the Phrases in Swahili.

List of Phrases in Swahili

Below is a list of the phrases and daily expressions in Swahili placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Swahili vocabulary.

English PhrasesSwahili Phrases
a green treeMti wa kijani Kibichi
a tall buildingJengo ndefu
a very old manmzee mkongwe/ mtu mzee sana
the old red houseNyumba nyekundu iliozeeka sana
a very nice friendrafiki mzuri sana
I read a book sometimesMimi husoma kitabu mara kwa mara
I will never smokeSitawahi vuta sigara
are you alone?Uko Pweke?
my cargari langu
green cargari la kijani kibichi
three carsmagari matatu
car garagegereji la gari
outside the carnje ya gari
my bookkitabu changu
my booksvitabu vyangu
our daughterbinti wetu
our daughtersbinti wetu
I'm coldnasikia baridi
we're coldtunasikia baridi
his chickenskuku wake
their chickenkuku wao
he is happyamefurahi
she is happyamefurahi
he is Americanni Mmarikani
she is Americanni Mmarikani
I can accept thatNaweza kukubali kwamba
she added italiongeza kuwa
we admit ittunakubali
they advised himwalimshauri
I can agree with thatnakubaliana na hayo
she allows itanaruhusu
we announce ittunatangaza
I can apologizenaomba msamaha
she appears todayanaonekana leo
they arranged thatwalipanga hivyo
I can arrive tomorrownitawasili kesho
she can ask himanaweza kumuuliza
she attaches thatyeye huunganisha hiyo
we attack themsisi huwashambulia
they avoid herwamamuepuka
I can bake itnaweza kuipikia
she is like himyeye ni kama yeye
we beat ittuliipiga
they became happywalifurahi
I can begin thatnawesza kuanza
we borrowed moneytulikopa pesa
they breathe airwanapumua hewa
I can bring itnitaileta
I can build thatnaweza kuijenga
she buys foodyeye hununua chakula
we calculate itsisi hufanya hesabu hii
they carry itwao huibeba
they don't cheathawadangayi
she chooses himyeye humchagua
we close itsisi huifunga
he comes hereyeye huja hapa
I can compare thatnaweza kuilinganisha
she competes with meyeye hushindana nami
we complain about itsisi hulalamika juu yake
they continued readingwaliendelea kusoma
he cried about thatalilia juu yake
I can decide nownaweza kuamua sasa
she described it to mealinielezea kuhusu
we disagree about itsisi hatukubaliani
they disappeared quicklywalitoweka haraka
I discovered thatniligundua kwamba
she dislikes thatyeye hapendi
we do itsisi hufanya
they dream about itwao huota juu yake
I earnednimelipwa
he eats a lotyeye anakula sana
we enjoyed thatsisi tulifurahia
they entered herewaliingia hapa
he escaped thataliepuka hiyo
I can explain thatsiwezi kueleza hayo
she feels that tooanahisi hivyo pia
we fled from theresisi tulitoroka toka huko
they will fly tomorrowwataondoka kwa ndege kesho
I can follow younaweza kukufuata
she forgot mealinisahau
we forgive himtumemsamehe
I can give her thatnaweza kumpa hiyo
she goes thereyeye huenda huko
we greeted themtulimsalimu
I hate thatnadharau hiyo
I can hear itNaweza kusikia
she imagine thatyeye hufikiri hivyo
we invited themtuliwakaribisha
I know himMimi namjua
she learned italijifunza
we leave nowtwaondoka sasa
they lied about himwalimsingizia
I can listen to thatnaweza kusikiliza
she lost thatalipoteza
we made it yesterdaytulifaulu jana
they met himwalikutana naye
I misspell thatsiandiki vyema
I always praymimi husali
she prefers thatanapendelea hiyo
we protected themtuliwatunza
they will punish herwatamuadhibu
I can put it therenaweza kuiweka pale
she will read itataisoma
we received thattulipokea hiyo
they refuse to talkwanakataa kuongea
I remember thatnakumbuka hayo
she repeats thatanarudia hiyo
we see ittunaona
they sell ittunaiuza
I sent that yesterdaynilituma hiyo jana
he shaved his beardalimnyoa ndevu
it shrunk quicklyilipungua haraka
we will sing ittutuimamba
they sat therewalikaa hapo
I can speak itnawaza kuisema
she spends moneyanatumia pesa
we suffered from thattuliteseka
they suggest thatsisi tunadokeza kuwa
I surprised himnilimshangaza
she took thatalichukua hiyo
we teach ittunaifunza
they told usWalituambia
she thanked himalimshukuru
I can think about itnitafikiria kuhusu
she threw italiitupa
we understand thattunaelewa hivyo
they want thatwanataka hiyo
I can wear itnaweza kuivaa
she writes thatanaandika hivyo
we talk about ittunajadili kuhusu
they have itwanayo
I watched itniliitazama
I will talk about itnitaongea kuhusu
he bought that yesterdayalinunua hiyo jana
we finished ittuliimaliza
inside the housendani ya nyumba
outside the carnje ya gari
with mena mimi
without himpasipo yeye
under the tablechini ya meza
after tomorrowbaada ya kesho
before sunsetkabla ya machweo
but I'm busylakini nina shughuli nyingi
he is not herehako hapa
that is not my bookhicho si kitabu changu
do not enterusiingie
where is he?yuko wapi?
what is this?ni kitu gani?
why are you sad?mbona una huzuni?
how do you want to pay?wataka kulipa vipi?
can I come?naweza kuja?
is he sleeping?amelala?
do you know me?wanijua?
do you have my book?je, una kitabu changu?
how big is it?waweza kueleza ukubwa wake?
can I help you?ninaweza kukusaidia?
can you help me?Unaweza kunisaidia?
do you speak English?Waongea kiingereza
how far is this?waweza kueleza umbali wake?
what time is it?ni saa ngapi?
how much is this?ni kiasi gani?
what is your name?Jina lako?
where do you live?Unaishi wapi?

Phrases and daily expressions have a very important role in Swahili. Once you're done with the Kiswahili Phrases, you might want to check the rest of our Swahili lessons here: Learn Swahili. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Swahili Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Swahili

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.