Slovene Verbs

If you're trying to learn Slovene Verbs which is also called Slovenian, check our courses about Verbs in the present past and future tense... to help you with your Slovene grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Slovene. Enjoy the rest of the lesson!

Slovene Verbs

Learning the Slovene Verbs displayed below is vital to the language. Slovene verbs are words that convey action (bring, read, walk, run), or a state of being (exist, stand). In most languages a verb may agree with the person, gender, and/or number of some of its arguments, such as its subject, or object. Here are some examples:

English VerbsSlovene Verbs
VerbsGlagoli
PastPreteklik
I spokegovoril sem
I wrotePisal sem
I drovevozil sem
I lovedljubil sem
I gavedal sem
I smiledNasmehnil sem se
I tookVzel sem
he spokegovoril je
he wroteje pisal
he drovevozil je
he lovedljubil je
he gaveje dal
he smiledse je nasmehnil
he tookje vzel
we spokesmo govorili
we wrotepisali smo
we drovesmo se vozili
we lovedljubili smo
we gavedali smo
we smiledsmo se nasmehnili
we tooksmo vzeli
FuturePrihodnjik
I will speakgovoril bom
I will writepisal bom
I will driveBom vozil
I will loveBom ljubil
I will givedal bom
I will smileSe bom nasmehnil
I will takeBom vzel
he will speakgovoril bo
he will writeon bo pisal
he will driveon bo vozil
he will loveon bo ljubil
he will giveon bo dal
he will smileon se bo nasmehnil
he will takeon bo vzel
we will speakmi bomo govorili
we will writemi bomo pisali
we will drivemi bomo vozili
we will lovemi bomo ljubili
we will givemi bomo dali
we will smilemi se bomo nasmehnili
we will takemi bomo vzeli
PresentSedanjik
I speakjaz govorim
I writejaz pišem
I drivejaz vozim
I lovejaz ljubim
I givejaz dam
I smilejaz se nasmehnem
I takejaz vzamem
he speakson govori
he writeson piše
he driveson vozi
he loveson ljubi
he giveson daje
he smileson se nasmehne
he takeson vzame
we speakmi govorimo
we writemi pišemo
we drivemi vozimo
we lovemi imamo radi
we givemi damo
we smilemi se nasmehnemo
we takemi vzamemo

Notice the structure of the Verbs in Slovene.

List of Verbs in Slovene

Below is a list of the conjugated Verbs in the present past and future in Slovene placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Slovene vocabulary.

English VerbsSlovene Verbs
I can accept thatjaz to lahko sprejmem
she added itona je to dodala
we admit itmi priznamo
they advised himoni so mu svetovali
I can agree with thatjaz se s tem lahko strinjam
she allows itona to dovoli
we announce itmi to razglašamo
I can apologizejaz se lahko opravičim
she appears todayona se danes pojavi/ona se danes zdi
they arranged thatoni so to uredili
I can arrive tomorrowjaz lahko pridem jutri
she can ask himona ga lahko vpraša
she attaches thatona to priloži
we attack themmi jih napadamo
they avoid heroni se je izogibajo
I can bake itjaz lahko to spečem
she is like himona je kot on
we beat itmi to pretepamo
they became happyoni so postali srečni
I can begin thatjaz lahko to začnem
we borrowed moneymi smo si izposodili denar
they breathe aironi dihajo zrak
I can bring itjaz lahko to prinesem
I can build thatjaz lahko to izgradim
she buys foodona kupuje hrano
we calculate itmi to preračunavamo
they carry itoni to nosijo
they don't cheatoni ne goljufajo
she chooses himona izbere njega
we close itmi to zapremo
he comes hereon pride sem
I can compare thatjaz lahko to primerjam
she competes with meona tekmuje z mano
we complain about itmi se pritožujemo nad tem
they continued readingoni so nadaljevali z branjem
he cried about thaton je jokal zaradi tega
I can decide nowjaz se lahko sedaj odločim
she described it to meona je to meni opisala
we disagree about itmi se o tem ne strinjamo
they disappeared quicklyoni so hitro izginili
I discovered thatjaz sem to odkril
she dislikes thatona tega ne mara
we do itmi to počnemo
they dream about itoni o tem sanjajo
I earnedjaz sem zaslužil
he eats a lotveliko poje
we enjoyed thatmi smo ob tem uživali
they entered hereoni so tu vstopili
he escaped thaton je temu pobegnil
I can explain thatjaz lahko to razložim
she feels that tooona tudi to občuti
we fled from theremi smo od tu zbežali
they will fly tomorrowoni bodo jutri leteli
I can follow youjaz ti lahko sledim
she forgot meona me je pozabila
we forgive himmi mu oprostimo
I can give her thatjaz ji lahko to dam
she goes theretja gre
we greeted themmi smo jih pozdravili
I hate thatjaz to sovražim
I can hear itjaz lahko to slišim
she imagine thatona si to predstavlja
we invited themmi smo jih povabili
I know himjaz ga poznam
she learned itona se je to naučila
we leave nowmi sedaj odhajamo
they lied about himoni so lagali o njem
I can listen to thatjaz lahko to poslušam
she lost thatona je to izgubila
we made it yesterdaymi smo to naredili včeraj
they met himoni so ga spoznali
I misspell thatjaz to napačno črkujem
I always prayjaz vedno molim
she prefers thatona ima to raje
we protected themmi smo jih zaščitili
they will punish heroni jo bodo kaznovali
I can put it therejaz lahko to postavim tja
she will read itona bo to prebrala
we received thatmi smo to prejeli
they refuse to talkoni ne želijo govoriti
I remember thatjaz se tega spominjam
she repeats thatona to ponavlja
we see itmi to vidimo
they sell itoni to prodajajo
I sent that yesterdayjaz sem to poslal včeraj
he shaved his beardon si je obril brado
it shrunk quicklyhitro se je skrčilo
we will sing itmi bomo to zapeli
they sat thereoni so tam sedeli
I can speak itjaz lahko to govorim
she spends moneyona zapravlja denar
we suffered from thatmi smo zaradi tega trpeli
they suggest thatoni so to predlagali
I surprised himjaz sem ga presenetil
she took thatona je to vzela
we teach itmi to učimo
they told usoni so nam povedali
she thanked himona se mu je zahvalila
I can think about itjaz lahko o tem razmišljam
she threw itona je to vrgla
we understand thatmi to razumemo
they want thatoni to hočejo
I can wear itjaz lahko to nosim
she writes thatona to piše
we talk about itmi o tem govorimo
they have itoni to imajo
I watched itjaz sem to gledal
I will talk about itjaz bom o tem govoril
he bought that yesterdayjaz sem to kupil včeraj
we finished itmi smo to končali

Verbs in the present past and future tense have a very important role in Slovene. Once you're done with the Slovenian Verbs, you might want to check the rest of our Slovene lessons here: Learn Slovene. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Slovene Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Slovene

Plural

Videos

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.