Javanese Phrases

Trying to find some Javanese phrases? Below we have listed many useful expressions including: Greeting Phrases | Farewell Expressions | Holidays and Wishes | How to Introduce Yourself | Romance and Love Phrases | Solving a Misunderstanding | Asking for Directions | Emergency Survival Phrases | Hotel Restaurant Travel Phrases | Daily Expressions | Cuss Words (Polite) | Writing a Letter | Short Expressions and words

Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Javanese. Enjoy the rest of the lesson!

Javanese Phrases

Enjoy these Javanese expressions, but don't forget to bookmark this page for future reference.


English Javanese Phrases
Greeting
Hi!Hai!
Good morning!Sugeng enjing!
Good afternoon!Sugeng siang!
Good evening!Sugeng dalu!
Welcome! (to greet someone)Sugeng rawuh!
Hello my friend!Halo kancaku!
How are you? (friendly)Piye kabare!
How are you? (polite)Pripun kabaripun?
I'm fine, thank you!Apik wae, maturnuwun!
And you? (friendly)Lha kowe?
And you? (polite)Lan jenengan?
GoodApik
Not so goodBiasa wae
Long time no seeSuwe ora ketemu
I missed youAku kangen kowe
What's new?Ana kabar apa?
Nothing newOra ana kabar anyar
Thank you (very much)!Maturnuwun sanget!
You're welcome! (for "thank you")Padha-padha
My pleasureNggih, sami-sami
Come in! (or: enter!)Mangga!
Make yourself at home!Kados wonten dalemipun pyambak kemawon!
Farewell Expressions
Have a nice day!Sugeng ngayahi gati!
Good night!Sugeng dalu!
Good night and sweet dreams!Sugeng dalu lan mugi ngimpi sae!
See you later!Sugeng pepanggiha malih!
See you soon!Sugeng enggal pepanggihan malih!
See you tomorrow!Sugeng pepanggihan malih benjing enjing!
Good bye!Sugeng pepiashan!
Have a good trip!Sugeng tindak!
I have to goKulo kedah kesah
I will be right back!Kulo badhe wangsul!
Holidays and Wishes
Good luck!Mugi-mugi lancar!
Happy birthday!Sugeng tanggap warsa!
Happy new year!Sugeng warsa enggal!
Merry Christmas!Sugeng Natal!
Happy Eid Al-fitr!Sugeng riyaya Idul Fitri
Enjoy! (or: bon appetit)Dipun sekecakaken!
Best wishes!Mugi-mugi rahayu!
How to Introduce Yourself
What's your name?Sapa jenengmu?
My name is (John Doe)Jenegku John Doe
Nice to meet you!Seneng kenal karo kowe!
Where are you from?Kowe saka ngendi?
I'm from (the U.S/ Java)Aku saka Amerika/Jawa
I'm (American/ Indonesian)Aku wong Amerika/Indonesia
Where do you live?Kawe mapan nang ngendi?
I live in (the U.S/ Java)Aku mapan ning Amerika/Jawa
Do you like it here?Kowe seneng ana kene?
Java is a beautiful countryJawa kuwi papan kang endah
What do you do for a living?Apa pagaweyanmu?
I'm a (teacher/ student/ engineer)Aku guru/mahasiswa/insinyur
Do you speak (English/ Indonesian)?Kowe bisa omong Inggris/Jawa
Just a littleSithik-sithik
I like IndonesianAku seneng basa Jawa
I'm trying to learn IndonesianAku nyoba sinau basa Jawa
It's a hard languageIki basa sing angel
It's an easy languageIki basa sing gampang
Oh! That's good!Oh! Kuwi apik!
Can I practice with you?Aku bisa latihan kro kowe?
I will try my best to learnAku bakal sinau sabisaku
How old are you?Pira umurmu
I'm (twenty one, thirty two) years oldUmurku (rongpuluh, telung puluh loro) tahun
It was nice talking to you!Seneng aku omongan karo kowe!
It was nice meeting you!Seneng aku pethuk kowe
Mr.../ Mrs. .../ Miss...Bapak... /Ibu..../Mbak.....
This is my wifeIki bojoku
This is my husbandIki kakungku
Say hi to Thomas for meNitip salam kanggo Thomas saka aku
Romance and Love Phrases
Are you free tomorrow evening?Kowe duwe wektu sesuk sore?
I would like to invite you to dinnerAku pengin ngundang kowe dhahar
You look beautiful! (to a woman)Kowe katon ayu
You have a beautiful nameJenengmu apik banget
Can you tell me more about you?Bisa kowe crita luwih akeh bab awakmu?
Are you married?Kowe wis nikah?
I'm singleAku isih bujang
I'm marriedAku wis nikah
Can I have your phone number?Aku oleh njaluk nomermu?
Can I have your email?Aku oleh njaluk emailmu?
Do you have any pictures of you?Kowe duwe foto-fotomu?
Do you have children?Kowe duwe anak?
Would you like to go for a walk?Kowe gelem mlaku-mlaku?
I like youAku seneng kowe
I love youAku tresna karo kowe
You're very special!Kowe kuwi istimewa banget
You're very kind!Kowe apik banget!
I'm very happyAku senegn banget
Would you marry me?Kowe gelem dadi bojoku?
I'm just kiddingAku mung geguyonan
I'm seriousAku omong tenanan
My heart speaks the language of loveAtiku medharake basa tresna
Solving a Misunderstanding
Sorry! (or: I beg your pardon!)Punapa?
Sorry (for a mistake)Nyuwun ngapunten
No problem!Boten napa-napa
Can you repeat please?Saget jenengan wangsuli?
Can you speak slowly?Saget ngendika ingkang alon?
Can you write it down?Saget jenengan tulis?
Did you understand what I said?Jenengan mangertos ingkang kulo omongaken?
I don't understand!Kulo mboten mudheng!
I don't know!Kulo mboten ngertos!
What's that called in Indonesian?Napa niki jenenge wonten basa Jawa?
What does that word mean in English?Napa niku tegesipun wonten basa Inggris?
How do you say "thanks" in Indonesian?Pripun jenengan matur 'thank you' wonten basa Jawa?
What is this?Napa niki?
My Indonesian is badBasa Jawaku elek
Don't worry!Ora apa-apa
I agree with youAku setuju karo kowe
Is that right?Apa kuwi bener?
Is that wrong?Apa kuwi salah?
What should I say?Aku judu omong kepriye?
I just need to practiceAku perlu latihan
Your Indonesian is goodBasa Jawamu apik
I have an accentOmonganku kagok
You don't have an accentOmonganmu ora kagok
Asking for Directions
Excuse me! (before asking someone)Nuwun sewu!
I'm lostAku ora ngerti dalan
Can you help me?Kowe bisa nulung aku?
Can I help you?Aku bisa bantu?
I'm not from hereAku ora saka kene
How can I get to (this place, this city)? Piye aku menyang (panggonan iki, kota iki)?
Go straightKenceng wae
Thenbanjur
Turn leftmenggok ngiwa
Turn rightmenggok nengen
Can you show me?Kowe bisa duduhi?
I can show you!Aku bisa duduhi?
Come with me!Melu aku!
How long does it take to get there?Pira suwene teka kana?
Downtown (city center)Tengah kutha
Historic center (old city)Kutha lawas
It's near hereCedhak kene wae
It's far from hereAdoh saka kene
Is it within walking distance?Aku bisa malku teka kana?
I'm looking for Mr. SmithAku nggoleki Bapak Smith
One moment please!Tunggu sedhela
Hold on please! (when on the phone)Tunggu!
He is not hereDheweke ora anak kene
AirportBandara
Bus stationStasiun bis
Train stationStasiun sepur
TaxiTaksi
NearCedhak
FarAdoh
Emergency Survival Phrases
Help!Tulung!
Stop!Mandhek!
Fire!Kobongan!
Thief!Maling
Run!Mlayu!
Watch out! (or: be alert!)Awas!
Call the police!Telpon pulisi!
Call a doctor!Telpon dokter!
Call the ambulance!Telpon ambulan
Are you okay?Kowe ora apa-apa?
I feel sickAku krasa lara
I need a doctorAku perlu dokter
AccidentKacilakan
Food poisoningKeracunan panganan
Where is the closest pharmacy?Ngendi apotik sing paling cedhak?
It hurts hereLara sisih kene
It's urgent!Iki darurat!
Calm down!Tenang wae!
You will be okay!Kowe ora apa-apa?
Can you help me?Kowe bisa nulung aku?
Can I help you?Aku bisa nulung kowe?
Hotel Restaurant Travel Phrases
I have a reservation (for a room)Aku wis pesen kamar
Do you have rooms available?Ana kamar kosong?
With shower / With bathroomNganggo pancuran/bak mandi
I would like a non-smoking roomAku pengin kamar bebas-rokok
What is the charge per night?Pira regane sewengi?
I'm here on business /on vacationAku rene saperlu bisnis/ liburan
DirtyReged
CleanResik
Do you accept credit cards?Kowe nampa kartu kredit?
I'd like to rent a carAku pengin sewa mobil
How much will it cost?Pira regane?
A table for (one / two) please!Tulung meja kanggo wong siji/loro!
Is this seat taken?Kursi iki wis ana sing nglenggahi?
I'm vegetarianAku ora mangan daging
I don't eat porkAku ora mangin iwak babi
I don't drink alcoholAku ora ngombe alkohol
What's the name of this dish?Apa jenenge masakan iki?
Waiter / waitress!Pelayan!
Can we have the check please?Bisa tak jaluk cek-e?
It is very delicious!Iki enak banget!
I don't like itAku ora seneng
Shopping Expressions
How much is this?Pira regane
I'm just looking Aku mung nonton wae
I don't have change Aku ora duwe susuk
This is too expensive Iki kelarangen
Expensive Larang
Cheap Murah
Daily Expressions
What time is it? Jam pira iki?
It's 3 o'clock Iki jam 3
Give me this! Ulungna iki!
Are you sure? Kowe yakin?
Take this! (when giving something) Mangga!
It's freezing (weather) Hawane adhem banget
It's cold (weather)Hawane adhem
It's hot (weather) Hawane panas
Do you like it?Kowe seneng?
I really like it! Aku seneng banget!
I'm hungry Aku ngelih
I'm thirsty Aku ngelak
He is funny Dheweke kuwi lucu
In The Morning wayah esuk
In the evening Wayah sore
At Night Wayah wengi
Hurry up!Cepet!
Cuss Words (polite)
This is nonsense! (or: this is craziness)Iki ngayawara!
My God! (to show amazement)Ya Alloh!
Oh gosh! (when making a mistake)Aduh biyung!
It sucks! (or: this is not good)Iki sial!
What's wrong with you?Kowe kuwi eneng apa?
Are you crazy?Kowe wis ora waras?
Get lost! (or: go away!)Lunga!
Leave me alone!Tinggalna aku!
I'm not interested!Aku ora seneng!
Writing a Letter
Dear JohnJohn kang kinasih
My trip was very niceAnggonku lelungan nyengake banget
The culture and people were very interestingKabudayan lan wong-wonge nyengake tenan
I had a good time with youAku rumangsa seneng karo kowe
I would love to visit your country againAku pengin dolan menyang negaramu maneh
Don't forget to write me back from time to timeAja lali nulis layang kanggo aku
Short Expressions and words
GoodApik
Bad Elek
So-so (or: not bad not good) Lumayan
BigGedhe
Small Cilik
TodayDina iki
NowSaiki
Tomorrow Sesuk
Yesterday Dhik wingi
Yes Ya
No Ora
Fast Cepet
Slow Alon-alon
Hot Panas
Cold Adhem
This Iki
That Kuwi
Here Mrene
There Mrana
Me (ie. Who did this? - Me) Aku
You Kowe
Him Dheweke
Her Dheweke
Us Awake dhewe
Them Wong-wong kuwi
Really? Tenan?
Look! Awas!
What?Apa?
Where? Nang ngendi?
Who? Sapa?
How? Piye?
When? Kapan?
Why? Ya gene?
Zero Kosong
One Siji
TwoLoro
ThreeTelu
Four Papat
FiveLima
SixEnem
SevenPitu
EightWolu
NineSanga
TenSepuluh

Phrases and daily expressions have a very important role in Javanese. Once you're done with the Javanese Phrases, you might want to check the rest of our Javanese lessons here: Learn Javanese. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Phrases

Adjectives

Javanese Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Javanese

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.