Hausa Phrases

If you're trying to learn Hausa Phrases you will find some useful resources including a course about phrases and daily expressions... to help you with your Hausa grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Hausa. Enjoy the rest of the lesson!

Hausa Phrases

Learning the Hausa Phrases is very important because its structure is used in every day conversation. The more you master it the more you get closer to mastering the Hausa language. But first we need to know what the role of Phrases is in the structure of the grammar in Hausa.

Hausa phrases are a group of words functioning as a single unit in the syntax of a sentence. Here are some examples:

English PhrasesHausa Phrases
Phrasesphrases
hello
byesai sannu
congratulations
sorrysannu barka
reallyda

Notice the structure of the Phrases in Hausa.

List of Phrases in Hausa

Below is a list of the phrases and daily expressions in Hausa placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Hausa vocabulary.

English PhrasesHausa Phrases
a green treewani itace
a tall buildingmai tsayi gini
a very old manda mutum
the old red houseda jajata gidan
a very nice friendda daɗaɗawa aboki
I read a book sometimesna karanta wani littafi zamazama
I will never smokeba zan taba
are you alone?ka kaɗai?
my carmatukara
green carmota koriya fatau
three carsuku motoci
car garagemota gareji
outside the carbayan mota
my booklittafana
my booksda littattafai
our daughterɗiyarmu
our daughters'ya'yanmu mata
I'm coldna sanyi
we're coldza mu sanyi
his chickenskajinshi
their chickensagararsu
he is happyya kuwa yarda
she is happyta kuma yarda
he is Americanya amirka
she is Americanta na Amurka
I can accept thatna iya dauka,
she added itta ƙara shi
we admit itmuke shigar da
they advised himsuka shawarta shi
I can agree with thatna iya tabbatar da cewa
she allows itta yarda da
we announce itmuka sanar da shi
I can apologizena iya neman hanzari
she appears todayta bayyana yau
they arranged thatkasa,
I can arrive tomorrowzan kawo gobe za
she can ask himta iya tambaye shi
she attaches thatta attaches da
we attack themsu
they avoid hersuka nisanci mata
I can bake itna iya toya ta
she is like himkamar shi
we beat itduka,
they became happysuka yi farin ciki
I can begin thatna iya fara da
we borrowed moneymuka rance kuɗin da
they breathe airsuka sheɗa hulɗodin
I can bring itni ina zo maka da shi
I can build thatna iya gina
she buys foodta sayi abincin da
we calculate itmuka lissafa shi
they carry itba Shi
they don't cheatba su coge
she chooses himta so shi
we close itkusa da
he comes hereya zo nan
I can compare thatna iya kwatanta
she competes with meta wasan da
we complain about itmuka yi gunaguni
they continued readingsuka ci gaba da karanta
he cried about thatya yi kuka da da
I can decide nowna iya yanke shawara
she described it to meta ba ni siffa rsa
we disagree about itmun ƙi yarda da
they disappeared quicklysu sun ɓace nan
I discovered thatna gane cewa
she dislikes thatta kafirci
we do itmu yi
they dream about itakan mafarkin da shi da
I earnedna sana'anta
he eats a lotya ci da yawa
we enjoyed thatmuka ji daɗin da
they entered heresuka shigo nan
he escaped thatya tsere da
I can explain thatna iya bayyana mini cewa,
she feels that toota ganin ikon
we fled from theremun gudu daga nan
they will fly tomorrowtsandon gobe
I can follow youzan bi ka
she forgot meta amsa mini
we forgive himMuka gafarta masa
I can give her thatna iya ba da ita,
she goes theresai ta yi a
we greeted themgaishe su
I hate thatina ƙin da
I can hear itna iya ji
she imagine thatTa ce zata da
we invited themmuke kira su,
I know himna san shi
she learned itta ya
we leave nowmuka tashi yanzu
they lied about himsun yi ƙarya,
I can listen to thatin ji
she lost thatta salwance da
we made it yesterdaymuka yi jiya
they met himsun yi masa
I misspell thatmisspell da
I always prayni da addu'a
she prefers thatta fi son da
we protected themmuka tsare su
they will punish hersu hukunta mata
I can put it therena iya sa shi a can
she will read itza ta karanta
we received thatmuka samu,
they refuse to talksun ƙi su yi magana
I remember thatzan tuna da
she repeats thatta gabatad da
we see itmu ke gani shi
they sell itsuka sayar da shi
I sent that yesterdayna aika da jiya
he shaved his beardya aske gemunshi
it shrunk quicklyta shrunk nan
we will sing itza mu raira waƙa,
they sat theresuka zauna a can
I can speak it, sai ku yi
she spends moneyyakan kashe ta da
we suffered from thatmuka yi da
they suggest thatsuka shawartawa da
I surprised himna yi mamaki shi
she took thatta dauka,
we teach itmu sanar da shi
they told usSun fada mana
she thanked himta gode masa
I can think about itda ita
she threw itta yar da
we understand thatmuka fahimta da
they want thatake so,
I can wear itzan sa ta
she writes thatta rubuta,
we talk about itmu yi magana a kan abin
they have itda
I watched itna yi
I will talk about itZan fade shi
he bought that yesterdayya sayi jiya da
we finished itmuka gama shi
inside the houseciki
outside the cara waje motar
with meda ni
without himba shi
under the tableƙarƙashin tebur
after tomorrowbayan gobe
before sunsetgabanin ɓacewarta
but I'm busyamma ina hada-hada
he is not hereba ya nan
that is not my bookba ya littafana
do not enterba sukan shiga
where is he?Ina ya ke?
what is this?Mene ne wannan?
why are you sad?Me ya sa zuciyarki ta ɓaci?
how do you want to pay?Ta yaya ka so ka biya?
can I come?Zan zo?
is he sleeping?Yana barci?
do you know me?Ka san ni?
do you have my book?Kana da littafi?
how big is it?Yaya tayar ne?
can I help you?Me kake bukata ne?
can you help me?Ko za ka taimake ni?
do you speak English?Kana/kina jin Ingilishi?
how far is this?A wannan?
what time is it?Nawa ne?
how much is this?Nawa ne?
what is your name?Yaya sunanka?
where do you live?Ina ka rayu?

Phrases and daily expressions have a very important role in Hausa. Once you're done with Hausa Phrases, you might want to check the rest of our Hausa lessons here: Learn Hausa. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Hausa Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Hausa

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.