Haitian Quiz

This page contains a quiz in Haitian related to grammar and vocabulary. The test has 20 questions, which might take you 7 min to finish. You will see your score after submitting. This exam should be taken only for fun! The level is for beginners. If you want to prepare for this test go to Learn Haitian otherwise you can start now.

 1. How would you write "a very nice friend"?

 2. yon pye bwa vèt
  yon bilding wo
  yon vye gran moun gason
  yon zanmi ki trè janti

 3. Which one of the following means "square":

 4. sikilè
  kare
  triyangilè
  dous
  fon

 5. Which one of the following means "red":

 6. blan
  ble
  jòn
  wouj
  nwa

 7. Which one of the following means "today":

 8. imedyatman

  demen
  jodi a
  deja

 9. How would you write "quickly"?

 10. tou dousman
  byen vit
  prèske
  ansanm
  vrèman

 11. Which one of the following means the number "six"?

 12. twa
  nèf
  sèt
  sèz
  sis

 13. How would you write "green car"?

 14. garaj machin
  machin mwen
  twa machin
  machin vèt
  machin lan deyò

 15. What's "nose" in Haitian?

 16. zepòl
  kou

  nen
  zòrèy

 17. How would you write "breakfast"?

 18. fwi
  sòs salad
  manje maten
  dine
  vyann

 19. How would you write "we speak"?

 20. ou pale
  li pale
  Mwen pale
  nou pale
  li pale

 21. How would you write "his chickens"?

 22. li kontan
  li se Ameriken
  poul li
  pitit fi nou a
  poul yo

 23. How would you write "father"?

 24. frè
  papa
  ti gason
  toro
  tonton

 25. How would you write "we speak"?

 26. Mwen te renmen
  Mwen te ekri
  n ap souri
  Mwen pral bay
  nou pale

 27. How would you write "they became happy"?

 28. yo disparèt byen vit
  yo pral vole demen
  yo kontinye li
  yo te vin kontan
  mwen ka koute sa a

 29. How would you write "inside the house"?

 30. andedan kay la
  deyò machin lan
  anba tab la
  anvan solèy kouche
  sanli

 31. How would you write "he doesn't speak"?

 32. pa antre nan
  li pa isit la
  Mwen pa kondwi
  li pa pale
  nou pa ekri

 33. How would you write "how much is this?"

 34. ki kote li ye?
  Sa sa ye?
  kigwosè'l
  ki distans sa a?
  konbyen lajan sa a?

 35. How would you write "raining"?

 36. cho
  la nèj ap tombe
  li fè soley
  lapli ab tombe
  frèt

 37. How would you write "aunt"?

 38. grann
  pitit fi
  matant
  enfimyè
  madanm

 39. How would you write "congratulations"?

 40. bay
  Felisitasyon
  regrèt
  vrèman
  alo

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.