Finnish Verbs

If you're trying to learn Finnish Verbs which is also called Suomi, check our courses about Verbs in the present past and future tense... to help you with your Finnish grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Finnish. Enjoy the rest of the lesson!

Finnish Verbs

Learning the Finnish Verbs displayed below is vital to the language. Finnish verbs are words that convey action (bring, read, walk, run), or a state of being (exist, stand). In most languages a verb may agree with the person, gender, and/or number of some of its arguments, such as its subject, or object. Here are some examples:

English VerbsFinnish Verbs
VerbsVerbit
Pastmennyt
I spokeminä puhuin
I wroteminä kirjoitin
I droveminä ajoin
I lovedminä rakastin
I gaveminä annoin
I smiledminä hymyilin
I tookminä otin
he spokehän puhui
he wrotehän kirjoitti
he drovehän ajoi
he lovedhän rakasti
he gavehän antoi
he smiledhän hymyili
he tookhän otti
we spokeme puhuimme
we wroteme kirjoitimme
we droveme ajoimme
we lovedme rakastimme
we gaveme annoimme
we smiledme hymyilimme
we tookme otimme
FutureTulevaisuus
I will speakminä puhun
I will writeminä kirjoitan
I will driveminä ajan
I will loveminä rakastan
I will giveminä annan
I will smileminä hymyilen
I will takeminä otan
he will speakhän puhuu
he will writehän kirjoittaa
he will drivehän ajaa
he will lovehän rakastaa
he will givehän antaa
he will smilehän hymyilee
he will takehän ottaa
we will speakme puhumme
we will writeme kirjoitamme
we will driveme ajamme
we will loveme rakastamme
we will giveme annamme
we will smileme hymyilemme
we will takeme otamme
PresentPreesensi
I speakminä puhun
I writeminä kirjoitan
I driveminä ajan
I loveminä rakastan
I giveminä annan
I smileminä hymyilen
I takeminä otan
he speakshän puhuu
he writeshän kirjoittaa
he driveshän ajaa
he loveshän rakastaa
he giveshän antaa
he smileshän hymyilee
he takeshän ottaa
we speakme puhumme
we writeme kirjoitamme
we driveme ajamme
we loveme rakastamme
we giveme annamme
we smileme hymyilemme
we takeme otamme

Notice the structure of the Verbs in Finnish.

List of Verbs in Finnish

Below is a list of the conjugated Verbs in the present past and future in Finnish placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Finnish vocabulary.

English VerbsFinnish Verbs
I can accept thatvoin hyväksyä, että
she added ithän lisäsi sen
we admit itme myönnämme sen
they advised himhe neuvoivat häntä
I can agree with thatolen samaa mieltä siitä
she allows ithän sallii sen
we announce itme ilmoittamme sen
I can apologizevoin pyytää anteeksi
she appears todayhän ilmestyy tänään
they arranged thathe järjestävät sen
I can arrive tomorrowvoin saapua huomenna
she can ask himhän voi kysyä häneltä
she attaches thathän kiinnittää sen
we attack themme hyökkäämme heidän kimppuunsa
they avoid herhe välttävät häntä
I can bake itvoin leipoa sen
she is like himhän on samanlainen kuin hän
we beat itme pärjäämme
they became happyhe tulivat onnellisiksi
I can begin thatvoin aloittaa sen
we borrowed moneyOlemme lainanneet rahaa
they breathe airne hengittävät ilmaa
I can bring itvoin tuoda sen
I can build thatvoin rakentaa sen
she buys foodhän ostaa ruokaa
we calculate itme laskemme sen
they carry ithe kantavat sen
they don't cheathe eivät huijaa
she chooses himhän valitsee hänet
we close itme suljemme sen
he comes herehän tulee tänne
I can compare thatminä voin verrata sitä
she competes with mehän kilpailee minun kanssani
we complain about itme valittamme siitä
they continued readinghe jatkoivat lukemista
he cried about thathän itki sen takia
I can decide nowvoin päättää nyt
she described it to meHän kuvasi sitä minulle
we disagree about itolemme eri mieltä siitä
they disappeared quicklyhe katosivat nopeasti
I discovered thathuomasin, että
she dislikes thathän ei tykkää siitä
we do itme teemme sen
they dream about ithe unelmoivat siitä
I earnedansaitsin
he eats a lothän syö paljon
we enjoyed thatnautimme siitä
they entered herehe astuivat tänne sisään
he escaped thathän pakeni sitä
I can explain thatvoin selittää sen
she feels that toohän on samaa mieltä
we fled from thereme pakenimme sieltä
they will fly tomorrowhe lentävät huomenna
I can follow youvoin seurata sinua
she forgot mehän unohti minut
we forgive himme annmme hänelle anteeksi
I can give her thatvoin antaa hänelle sen
she goes thereHän menee sinne
we greeted themtervehdimme heitä
I hate thatvihaan sitä
I can hear itvoin kuulla sen
she imagine thathän kuvittelee sen
we invited themkutsuimme heidät
I know himtunnen hänet
she learned ithän oppi sen
we leave nowme lähdemme nyt
they lied about himhe valehtelivat hänestä
I can listen to thatvoin kuunnella sitä
she lost thathän kadotti sen
we made it yesterdayteimme sen eilen
they met himhe tapasivat hänet
I misspell thatkirjoitan sen väärin
I always prayrukoilen aina
she prefers thathän tykkää siitä enemmän
we protected themme suojelimme heitä
they will punish herhe rankaisevat häntä
I can put it therevoin laittaa sen sinne
she will read ithän lukee sen
we received thatsaimme sen
they refuse to talkhe kieltäytyvät puhumasta
I remember thatmuistan, että
she repeats thathän toistaa, että
we see itnäemme sen
they sell ithe myyvät sen
I sent that yesterdaylähetin sen eilen
he shaved his beardhän ajoi partansa
it shrunk quicklyse kutistui nopeasti
we will sing itme laulamme sen
they sat therehe istuivat siellä
I can speak itosaan puhua sitä
she spends moneyhän käyttää rahaa
we suffered from thatkärsimme siitä
they suggest thathe ehdottavat, että
I surprised himyllätin hänet
she took thathän otti sen
we teach itopetamme sen
they told ushe kertoivat meille
she thanked himhän kiitti häntä
I can think about itvoin miettiä sitä
she threw ithän heitti sen
we understand thatymmärrämme sen
they want thathe haluavat sen
I can wear itvoin käyttää sitä
she writes thathän kirjoittaa, että
we talk about itpuhumme siitä
they have itheillä on se
I watched itkatsoin sen
I will talk about itaion puhua siitä
he bought that yesterdayhän osti sen eilen
we finished itme teimme sen loppuun

Verbs in the present past and future tense have a very important role in Finnish. Once you're done with the Suomi Verbs, you might want to check the rest of our Finnish lessons here: Learn Finnish. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Finnish Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Finnish

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.