Turkish Prepositions

If you're trying to learn Turkish Prepositions you will find some useful resources including a course about time and place prepositions and and demonstrative pronouns... to help you with your Turkish grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Turkish. Enjoy the rest of the lesson!

Turkish Prepositions

Learning the Turkish Prepositions displayed below is vital to the language. Turkish prepositions link nouns, pronouns and phrases to other words in a sentence. The word or phrase that the preposition introduces is called the object of the preposition. Here are some examples:

English PrepositionsTurkish Prepositions
PrepositionsEdatlar
inside the houseevin içinde
outside the cararacın dışında
with mebenimle beraber (yanımda)
without himonsuz
under the tableMasanın altında
after tomorrowyarından sonra
before sunsetgün batımından önce
but I'm busyama meşgulüm

Notice the structure of the Prepositions in Turkish.

List of Prepositions in Turkish

Below is a list of the Time place and demonstrative pronouns in Turkish placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Turkish vocabulary.

English PrepositionsTurkish Prepositions
abouthakkında
aboveyukarısında
acrosskarşısında
aftersonra
againstkarşısında
amongarasında
aroundetrafında
asgibi
at... da (de)
beforeönce, önünde
behindarkasında
belowaşağısında
beneathaltında
besideyanında
betweenarasında
beyondötesinde
butama
bytarafından
despiterağmen
downaşağı
duringsırasında
exceptdışında
foriçin
fromitibaren
iniçinde
insideiçinde
intoiçine
nearyakın, yakınında
nextsonra, sonrasında
of...nın
onüzerinde
oppositekarşısında
outdışarı
outsidedışında, dışarısında
overüzerinde
perbaşına
plusartı, ek olarak
roundetrafında
sinceberi, …dan dolayı, … için
thangöre, …dan
throughsayesinde, … ile
tillkadar
to... (y)a
toward... -e doğru
underaltında
unlikeaksine
untilkadar
upyukarı
viaüzerinden, aracılığıyla, … kullanılarak
withile
withiniçinden
withoutolmadan
two wordsiki kelime
according togöre
because ofnedeniyle
close toyakın
due to...dan dolayı
except forhariç
far fromuzak
inside ofiçinde
instead ofyerine
near toyakın
next toyanındaki
outside ofdışında
prior toönce, öncesinde
three wordsüç kelime
as far as... kadarıyla, olabildiğince uzak
as well ashem de
in addition toek olarak
in front ofönünde
in spite ofrağmen
on behalf ofadına
on top ofüzerinde
demonstrative pronounsbelirteç edatları
thisbu
thato
thesebunlar
thoseBu

Time place and demonstrative pronouns have a very important role in Turkish. Once you're done with Turkish Prepositions, you might want to check the rest of our Turkish lessons here: Learn Turkish. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Turkish Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Turkish

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.