Turkish Phrases

If you're trying to learn Turkish Phrases you will find some useful resources including a course about phrases and daily expressions... to help you with your Turkish grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Turkish. Enjoy the rest of the lesson!

Turkish Phrases

Learning the Turkish Phrases displayed below is vital to the language. Turkish phrases are a group of words functioning as a single unit in the syntax of a sentence. Here are some examples:

English PhrasesTurkish Phrases
Phrasesİfadeler
hellomerhaba
byehoşça kal
congratulationstebrikler
sorryüzgünüm
reallygerçekten

Notice the structure of the Phrases in Turkish.

List of Phrases in Turkish

Below is a list of the phrases and daily expressions in Turkish placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Turkish vocabulary.

English PhrasesTurkish Phrases
a green treeyeşil bir ağaç
a tall buildingyüksek bir bina
a very old mançok yaşlı bir adam
the old red houseeski kırmızı ev
a very nice friendçok hoş bir arkadaş
I read a book sometimesBazen kitap okurum
I will never smokeAsla sigara içmeyeceğim
are you alone?Yalnız mısın?
my cararabam
green caryeşil araba
three carsüç araba
car garagearaba garajı
outside the cararaç dışında
my bookkitabım
my bookskitaplarım
our daughterkızımız
our daughterskızlarımız
I'm coldÜşüyorum
we're coldüşüyoruz
his chickenstavukları
their chickentavukları
he is happy(O) mutlu
she is happy(O) mutlu
he is American(O) Amerikalı
she is American(O) Amerikalı
I can accept thatBunu kabul edebilirim
she added itekledi
we admit itkabul etti
they advised himonu tavsiye ettiler
I can agree with thatkatılabilirim
she allows itbuna izin veriyor
we announce itbunu duyurduk
I can apologizeözür dileyebilirim
she appears todaybugün görünür
they arranged thatbunu onlar düzenlemiş
I can arrive tomorrowyarın varabilirim
she can ask himona sorabilir
she attaches thatşunu ekler
we attack themonlara saldırdık
they avoid herondan çekiniyorlar
I can bake itonu fırında pişirebilirim
she is like himOna benzer
we beat itonu kovduk, dövdük
they became happymutlu oldular
I can begin thatşununla başlayabilirim
we borrowed moneyödünç para aldık
they breathe airhava soluyorlar
I can bring itonu getirebilirim
I can build thatonu inşa edebilirim
she buys foodyiyecek (satın) alıyor
we calculate itbunu hesapladık
they carry itonu taşıyorlar
they don't cheathile yapmıyorlar
she chooses himonu seçti
we close itkapattık
he comes hereburaya geliyor
I can compare thatşununla karşılaştırabilirim ki
she competes with mebana rakip
we complain about itondan şikayetçiyiz
they continued readingokumaya devam ettiler
he cried about that... için göz yaşı döktü
I can decide nowşimdi karar verebilirim
she described it to meonu bana tarif etti
we disagree about itonun hakkında aynı fikirde değiliz
they disappeared quicklyhızla kayboldular
I discovered thatşunu anladım ki
she dislikes that... dan hoşlanmaz
we do itbiz yaparız
they dream about it... çok istiyorlar
I earnedkazandım
he eats a lotçok yiyiyor
we enjoyed that... hoşumuza gitti
they entered hereburaya girdiler
he escaped that... dan kaçtı
I can explain thatBen açıklayabilirim ki
she feels that tooBunu o da hissediyor
we fled from thereoradan
they will fly tomorrowyarın uçacak / uçakla gidecek
I can follow youseni takip edebilirim
she forgot meo beni unuttu
we forgive himonu affedelim
I can give her thatBunu ona verebilirim
she goes thereoraya gidiyor
we greeted themonları selamladık
I hate thatBundan nefret ediyorum
I can hear itonu duyabiliyorum
she imagine that... hayal ediyor
we invited themonları davet ettik
I know himOnu tanıyorum
she learned itonu öğrendi
we leave nowşimdi çıkıyoruz
they lied about himonun hakkında yalan söylediler
I can listen to thatBunu dinleyebilirim
she lost thatbunu kaybetti
we made it yesterdayonu dün yaptık
they met himonunla buluştular
I misspell thatbunu yanlış yazdım
I always prayher zaman dua ederim
she prefers thatbunu tercih eder
we protected themonları koruduk
they will punish heronu cezalandıracaklar
I can put it thereonu oraya koyabilirim
she will read itonu okuyacak
we received thatbunu aldık
they refuse to talkkonuşmayı reddediyorlar
I remember thatbunu hatırlıyorum
she repeats thatbunu tekrarlıyor
we see itonu görüyoruz
they sell itonu sattılar
I sent that yesterdaybunu dün gönderdim
he shaved his beardsakalını kesti
it shrunk quicklyhızla küçüldü
we will sing itonu söyleyeceğiz (şarkı)
they sat thereorada oturuyorlar
I can speak itbunu konuşabilirim
she spends moneyo para harcar
we suffered from thatbiz bundan zarar gördük
they suggest thatbunu önerdiler
I surprised himonu şaşırttım
she took thatbunu aldı
we teach itonu öğrettik
they told usbize anlattılar
she thanked himona teşekkür etti
I can think about itbunu düşünebilirim
she threw itonu attı
we understand thatbunu anlıyoruz
they want thatbunu istiyorlar
I can wear itonu giyebilirim
she writes that... diye yazıyor
we talk about ithakkında konuşuyoruz
they have itbuna sahipler
I watched it(onu) izledim
I will talk about itbunun hakkında konuşacağım
he bought that yesterdaybunun dün aldı
we finished it(onu) bitirdik
inside the houseevin içinde
outside the cararacın dışında
with mebenimle beraber (yanımda)
without himonsuz
under the tableMasanın altında
after tomorrowyarından sonra
before sunsetgün batımından önce
but I'm busyama meşgulüm
he is not hereO burada değil
that is not my bookbu benim kitabım değil
do not entergirmeyin
where is he?o nerede?
what is this?bu nedir?
why are you sad?neden üzgünsün?
how do you want to pay?nasıl ödemek istersiniz?
can I come?gelebilir miyim?
is he sleeping?o uyuyor mu?
do you know me?beni tanıyor musunuz?
do you have my book?sende benim kitabım var mı?
how big is it?ne kadar büyük?
can I help you?Sana yardım edebilir miyim?
can you help me?Bana yardımcı olabilir misiniz?
do you speak English?ingilizce konuşuyor musunuz?
how far is this?(bu) ne kadar uzak?
what time is it?saat kaç?
how much is this?bu ne kadar?, kaç para?
what is your name?senin adın ne?
where do you live?nerede yaşıyorsun?

Phrases and daily expressions have a very important role in Turkish. Once you're done with Turkish Phrases, you might want to check the rest of our Turkish lessons here: Learn Turkish. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Turkish Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Turkish

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.