Latvian Phrases

If you're trying to learn Latvian Phrases you will find some useful resources including a course about phrases and daily expressions... to help you with your Latvian grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Latvian. Enjoy the rest of the lesson!

Latvian Phrases

Learning the Latvian Phrases displayed below is vital to the language. Latvian phrases are a group of words functioning as a single unit in the syntax of a sentence. Here are some examples:

English PhrasesLatvian Phrases
Phrases
hellosveiki
byeuz redzēšanos
congratulationssveicieni
sorryAtvainojiet
reallytiešām

Notice the structure of the Phrases in Latvian.

List of Phrases in Latvian

Below is a list of the phrases and daily expressions in Latvian placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Latvian vocabulary.

English PhrasesLatvian Phrases
a green treezaļš koks
a tall buildingaugsta ēka
a very old manļoti vecs cilvēks
the old red housevecā sarkanā māja
a very nice friendļoti jauks draugs
I read a book sometimesDažreiz lasu grāmatu
I will never smokeNekad nesmēķēšu
are you alone?Vai esi viens pats?
my carmana automašīna
green carzaļa automašīna
three carstrīs automašīnas
car garagegarāža
outside the carārpus automašīnas
my bookmana grāmata
my booksmanas grāmatas
our daughtermūsu meita
our daughtersmūsu
I'm coldman ir auksti
we're coldmums ir auksti
his chickensviņa cāļi
their chickenviņu cālis
he is happyviņš ir laimīgs
she is happyviņa ir laimīga
he is Americanviņš ir amerikānis
she is Americanviņa ir amerikāniete
I can accept thatEs varu pieņemt, ka
she added itviņa piebilda
we admit itmēs to pieņemam
they advised himviņi ieteica viņam
I can agree with thatEs varu piekrist, ka
she allows itviņa to pieļauj
we announce itmēs paziņojam par to
I can apologizeEs varu atvainoties
she appears todayviņa ieradīsies šodien
they arranged thatviņi izkārto tā, lai
I can arrive tomorrowEs varu ierasties rīt
she can ask himviņa var prasīt viņam
she attaches thatViņa uzskata, ka
we attack themMēs uzbrūkam viņiem
they avoid hertie no viņas izvairās
I can bake itEs varu cept to
she is like himviņa ir kā viņš
we beat itmēs to pārspējam
they became happyviņi kļuva laimīgi
I can begin thatEs varu sākt šo
we borrowed moneymēs aizņēmāmies naudu
they breathe airviņi elpo gaisu
I can bring ites varu to atnest
I can build thatEs varu izveidot, ka /es varu to uzcelt
she buys foodViņa pērk pārtiku
we calculate itmēs aprēķinam to
they carry itviņi veic to
they don't cheatviņi neapkrāpj
she chooses himviņa izvēlas viņu
we close itmēs to aizveram
he comes hereviņš nāk šeit
I can compare thates to varu salīdzināt
she competes with meviņa konkurē ar mani
we complain about itmēs par to sūdzamies
they continued readingviņi turpināja lasīt
he cried about thatviņš par to raudāja
I can decide nowes varu to tūlīt izlemt
she described it to meviņa man to aprakstīja
we disagree about itmēs nepiekrītam tam
they disappeared quicklytie pazuda ātri
I discovered thates to atklāju
she dislikes thatviņai tas nepatīk
we do itmēs to darām
they dream about itviņi par to sapņo
I earnedEs nopelnīju
he eats a lotviņš ēd daudz
we enjoyed thatmums tas patika
they entered hereviņi te ienāca
he escaped thatviņš no tā izbēga
I can explain thates to varu paskaidrot
she feels that tooViņa uzskata, ka pārāk
we fled from theremēs bēgām no turienes
they will fly tomorrowviņi lidos rīt
I can follow youEs varu sekot jums
she forgot meViņa aizmirsa mani
we forgive himmēs piedodam viņam
I can give her thates varu to viņai dot
she goes thereviņa iet tur
we greeted themMēs sasveicinājāmies ar viņiem
I hate thates to ienīstu
I can hear ites to varu sadzirdēt
she imagine thatviņa to iedomājas
we invited themmēs uzaicinājām viņus
I know himes viņu pazīstu
she learned itviņa uzzināja to
we leave nowmēs tagad aizejam
they lied about himviņi meloja par viņu
I can listen to thates to varu klausīties
she lost thatviņa to pazaudēja
we made it yesterdaymēs to izdarījām vakar
they met himviņi satika viņu
I misspell thatEs to rakstu kļūdaini
I always prayEs vienmēr lūdzu
she prefers thatviņam tam dod priekšroku
we protected themmēs viņus aizsargājām
they will punish herviņi sodīs viņu
I can put it thereEs varu likt to tur
she will read itviņa to lasīs
we received thatmēs to saņēmām
they refuse to talkviņi atsakās runāt
I remember thates to atceros
she repeats thatviņa to atkārto
we see itmēs to redzam
they sell itviņi to pārdod
I sent that yesterdayEs to nosūtīju vakar
he shaved his beardviņš noskuvis bārdu
it shrunk quicklytā sarukusi ātri /tas sarucis ātri
we will sing itMēs to dziedāsim
they sat thereviņi sēdēja tur
I can speak itEs to varu teikt
she spends moneyviņa tērē naudu
we suffered from thatmēs cietām no tā
they suggest thatviņi to ierosina
I surprised himEs viņu pārsteidzu
she took thatviņa to paņēma
we teach itmēs to mācam
they told usviņi stāstīja mums
she thanked himViņa pateicās viņam
I can think about ites par to padomāšu
she threw itviņa to izmeta
we understand thatmēs to saprotam
they want thatviņi to vēlas
I can wear itEs varu valkāt to
she writes thatViņa raksta, ka
we talk about itmēs runājam par to
they have itviņiem tas ir
I watched itEs noskatījos to
I will talk about itEs par to runāšu
he bought that yesterdayviņš to nopircis vakar
we finished itmēs to pabeidzām
inside the housemājā
outside the carārpus automašīnas
with mear mani
without himbez viņa
under the tablezem galda
after tomorrowparīt
before sunsetpirms saulrieta
but I'm busybet es esmu aizņemts
he is not hereViņš nav šeit
that is not my booktā nav mana grāmata
do not enternenāciet
where is he?kur viņš ir?
what is this?Kas tas ir?
why are you sad?kāpēc esat skumīgs?
how do you want to pay?Kā jūs vēlaties maksāt?
can I come?Vai varu nākt?
is he sleeping?Vai viņš guļ?
do you know me?Vai mani pazīsti?
do you have my book?Vai jums ir mana grāmata?
how big is it?cik liels tas ir?
can I help you?Vai varu jums palīdzēt?
can you help me?Vai varat man palīdzēt?
do you speak English?Vai runājat angliski?
how far is this?cik tālu tas ir?
what time is it?Cikos tas ir?
how much is this?Cik tas maksā?
what is your name?kāds ir jūsu vārds? /kā tevi sauc?
where do you live?kur tu dzīvo? /kur jūs dzīvojat?

Phrases and daily expressions have a very important role in Latvian. Once you're done with Latvian Phrases, you might want to check the rest of our Latvian lessons here: Learn Latvian. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Latvian Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Latvian

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.