Slovak Quiz

This page contains a quiz in Slovak related to grammar and vocabulary. The test has 20 questions, which might take you 7 min to finish. You will see your score after submitting. This exam should be taken only for fun! The level is for beginners. If you want to prepare for this test go to Learn Slovak otherwise you can start now.

 1. How would you write "a very nice friend"?

 2. zelený strom
  výšková budova
  veľmi starý muž
  veľmi pekný priateľ/priateľka

 3. Which one of the following means "square":

 4. kruhový
  štvorcový
  trojuholníkový
  sladký
  hlboký

 5. Which one of the following means "red":

 6. biela
  modrá
  žltá
  červená
  čierna

 7. Which one of the following means "today":

 8. ihneď
  včera
  zajtra
  dnes


 9. How would you write "quickly"?

 10. pomaly
  rýchlo
  takmer
  spoločne
  naozaj

 11. Which one of the following means the number "six"?

 12. tri
  deväť
  sedem
  šestnásť
  šesť

 13. How would you write "green car"?

 14. garáž
  moje auto
  tri autá
  zelené auto
  mimo auto

 15. What's "nose" in Slovak?

 16. rameno
  krk
  srdce
  nos
  ucho

 17. How would you write "breakfast"?

 18. ovocie
  šalát
  raňajky
  večera
  mäso

 19. How would you write "we speak"?

 20. hovoríš/hovoríte
  hovorí (ona)
  hovorím
  hovoríme
  hovorí (on)

 21. How would you write "his chickens"?

 22. on je šťastný
  ona je Američanka
  jeho kurence
  naša dcéra
  ich kura

 23. How would you write "father"?

 24. brat
  otec
  chlapec
  býk
  strýko

 25. How would you write "we speak"?

 26. miloval som
  písal som
  budeme sa usmievať
  Dám
  hovoríme

 27. How would you write "they became happy"?

 28. rýchlo zmizli
  odlietajú zajtra
  pokračovali v čítaní
  stali sa štastní
  môžem to počúvať

 29. How would you write "inside the house"?

 30. v dome
  mimo auto
  pod stolom
  pred západom slnka
  bez neho

 31. How would you write "he doesn't speak"?

 32. nevstupujte
  Nie je tu
  nešoférujem
  nehovorí
  nepíšeme

 33. How would you write "how much is this?"

 34. Kde je?
  Čo je to?
  Aké je to veľké?
  Ako ďaleko je to?
  koľko to je?

 35. How would you write "raining"?

 36. horúco
  sneženie
  slnečno
  prší
  zima

 37. How would you write "aunt"?

 38. babka
  dcéra
  teta
  zdravotná sestra
  žena

 39. How would you write "congratulations"?

 40. zbohom
  gratulujem
  prepáčte
  naozaj
  ahoj

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.