Polish Adverbs

If you're trying to learn Polish Adverbs you will find some useful resources including a course about Adverbs of time place manner and frequency... to help you with your Polish grammar. Try to concentrate on the lesson and notice the pattern that occurs each time the word changes its place. Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Polish. Enjoy the rest of the lesson!


Share

Polish Adverbs

Learning the Polish Adverbs is very important because its structure is used in every day conversation. The more you master it the more you get closer to mastering the Polish language. But first we need to know what the role of Adverbs is in the structure of the grammar in Polish.

Polish adverbs are part of speech. Generally they're words that modify any part of language other than a noun. Adverbs can modify verbs, adjectives (including numbers), clauses, sentences and other adverbs.

Grammar Tips:

While in English adverbs are usually formed by adding (-ly) to adjectives. In Polish many adverbs are formed from adjectives, simply by changing the suffix -i or -y into -o or -e into the singular masculine form of adjectives. Examples:

Wolny (slow) becomes: Wolno (slowly)

Doskonały (perfect) becomes: Doskonale (perfectly)

Szybki (fast) becomes: Szybko (fast)


Here are some examples:

English AdverbsPolish Adverbs
adverbsprzysłówki
I read a book sometimesCzasami czytam książkę
I will never smokeNigdy nie będę palić
are you alone?jesteś sam?

Notice the structure of the Adverbs in Polish.

List of Adverbs in Polish

Below is a list of the Adverbs of time place manner and frequency in Polish placed in a table. Memorizing this table will help you add very useful and important words to your Polish vocabulary.

English AdverbsPolish Adverbs
adverbs of timeprzysłówki czasu
yesterdaywczoraj
todaydzisiaj
tomorrowjutro
nowteraz
thennastępnie
laterpóźniej
tonightdzisiaj wieczorem
right nowjuż/ teraz
last nightubiegłej nocy
this morningdziś rano
next weekw przyszłym tygodniu
alreadyjuż
recentlyniedawno
latelyostatnio
soonwkrótce
immediatelynatychmiast
stilljeszcze
yetjeszcze
agotemu
adverbs of placeprzysłówki miejsca
heretutaj
theretam
over theretam
everywherewszędzie
anywheregdziekolwiek
nowherenigdzie
homedo domu
awaystąd/ daleko od
outna zewnątrz
adverbs of mannerPrzysłówki sposobu
verybardzo
quitecałkiem
prettycałkiem/ dosyć/ niemal
reallyfaktycznie
fastszybko
welldobrze
hardtwardo
quicklyszybko
slowlypowoli
carefullydokładnie
hardlyledwo
barelyledwo
mostlygłównie
almostprawie
absolutelyabsolutnie
togetherrazem
alonesam
adverbs of frequencyprzysłówki częstotliwości
alwayszawsze
frequentlyczęsto
usuallyzwykle
sometimesczasami
occasionallysporadycznie
seldomrzadko
rarelyrzadko
nevernigdy

Adverbs of time place manner and frequency have a very important role in Polish. Once you're done with Polish Adverbs, you might want to check the rest of our Polish lessons here: Learn Polish. Don't forget to bookmark this page.


Share