Flemish Phrases

Trying to find some Flemish phrases? Below we have listed many useful expressions including: Greeting Phrases | Farewell Expressions | Holidays and Wishes | How to Introduce Yourself | Romance and Love Phrases | Solving a Misunderstanding | Asking for Directions | Emergency Survival Phrases | Hotel Restaurant Travel Phrases | Daily Expressions | Cuss Words (Polite) | Writing a Letter | Short Expressions and words

Also don't forget to check the rest of our other lessons listed on Learn Flemish. Enjoy the rest of the lesson!

Flemish Phrases

Enjoy these Flemish expressions, but don't forget to bookmark this page for future reference.


English Flemish Phrases
Greeting
Hi!Hallo! Hey!
Good morning!Goeiemorgen!
Good afternoon!Goeie(na)middag!
Good evening!Goeie avond!
Welcome! (to greet someone)Welkom!
How are you? (friendly)Hoe gaat het?
How are you? (polite)Hoe gaat het (met u)?
I'm fine, thank you!Goed, dank u!
And you? (friendly)And jij?
And you? (polite)En met u?
GoodGoed
Not so goodNiet zo goed
Long time no seeHet is lang geleden
I missed youIk heb u gemist
What's new?Welk nieuws?
Nothing newNiet nieuws
Thank you (very much)!Dank u (wel)
You're welcome! (for "thank you")Graag gedaan!
My pleasureGraag gedaan
Come in! (or: enter!)Kom binnen!
Make yourself at home!Doe alsof ge thuis zijt!/Doe alsof je thuis bent!
Farewell Expressions
Have a nice day!Nog een prettige dag! / Prettige dag nog!
Good night!Goeienacht!
Good night and sweet dreams!Goeienacht en slaap wel!
See you later!Tot straks!
See you soon!Tot binnenkort!
See you tomorrow!Tot morgen!
Good bye!Da-aag!
Have a good trip!Goeie reis!
I have to goIk moet weg/gaan
I will be right back!Ik kom direct terug!
Holidays and Wishes
Good luck!Veel succes/veel geluk!
Happy birthday!Gelukkige verjaardag!
Happy new year!Gelukkig Nieuwjaar!
Merry Christmas!Zalig Kerstfeest!
Happy Easter!Zalig Pasen/Paasfeest!
Congratulations!Gefeliciteerd!
Enjoy! (or: bon appetit)Smakelijk!
Bless you (when sneezing)Gezondheid!
Best wishes!Beste Wensen!
Cheers! (or: to your health)Gezondheid!
Accept my best wishesBeste wensen
How to Introduce Yourself
What's your name?Hoe heet je/Wat is uw naam? (formal)
My name is (John Doe)Ik heet (John Doe)
Nice to meet you!Aangenaam! (formal)/ Blij u te leren kennen (very informal)
Where are you from?Van waar zijt ge/ben je/bent u?
I'm from (the U.S/ the Netherlands)Ik kom van de US(A)/Amerika/VS - Nederland.
I'm (American/ Dutch)Ik ben Amerikaans/Vlaams.
Where do you live?Waar woont ge/woon je?
I live in (the U.S/ the Netherlands)Ik woon in de US(A)/Amerika/VS - in Nederland.
Do you like it here?Vindt ge/Vind je het leuk/plezant hier?
the Netherlands is a beautiful countryNederland is een mooi land
What do you do for a living?Wat doet ge/doe je?
I'm a (teacher/ student/ engineer)Ik ben (leraar/student/ingenieur)
Do you speak (English/ Flemish)?Spreekt ge/Spreek je (Engels/Vlaams)?
Just a littleEen beetje
I like FlemishIk hou van Vlaams
I'm trying to learn FlemishIk probeer Vlaams te leren
It's a hard languageHet is een moeilijke taal
It's an easy languageHet is een gemakkelijke taal
Oh! That's good!Oh! Dat is leuk/goed!
Can I practice with you?Mag ik oefenen met u/je?
I will try my best to learnIk zal mijn best doen om te leren
How old are you?Hoe oud zijt ge/ben je?
I'm (twenty one, thirty two) years oldIk ben (eenentwintig, tweeëndertig) (jaar oud)
It was nice talking to you!Het was leuk/fijn/plezant met u/je te praten/spreken
It was nice meeting you!Het was leuk u te leren kennen
Mr.../ Mrs. .../ Miss...meneer…/mevrouw… "miss" = juffrouw, but is rarely used.
This is my wifeDit is mijn vrouw
This is my husbandDit is mijn man
Say hi to Thomas for meDoe Thomas de groetjes/groeten van mij
Romance and Love Phrases
Are you free tomorrow evening?Zijt ge/Ben je vrij morgenavond?
I would like to invite you to dinnerIk zou u/je graag mee uitvragen voor een etentje
You look beautiful! (to a woman)Ge/Je ziet er mooi uit!
You have a beautiful nameGe/Je hebt een mooie naam
Can you tell me more about you?Kan je een beetje meer over uzelf/jezelf vertellen?
Are you married?Zijt ge/Ben je getrouwd?
I'm singleIk ben vrijgezel/single.
I'm marriedIk ben getrouwd
Can I have your phone number?Ik zou graag uw telefoonnummer hebben…
Can I have your email?Ik zou graag uw e-mail hebben.../Hebt ge/Heb je een e-mailadres?
Do you have any pictures of you?Hebt ge/heb je foto's van u/jezelf?
Do you have children?Hebt ge/heb je kinderen?
Would you like to go for a walk?Hebt ge/heb je zin in een wandelingetje?
I like youIk vind u/je leuk
I love youIk hou van u/je
You're very special!Pukety puke! Unless you're a raging pervert, don't ever say this!
You're very kind!Ge zijt/je bent heel lief
I'm very happyIk ben heel gelukkig
Would you marry me?Wilt ge/je met mij trouwen?
I'm just kiddingDat was aan grapje
I'm seriousIk ben serieus
My heart speaks the language of lovemijn hart spreekt de taal van de liefde
Solving a Misunderstanding
Sorry! (or: I beg your pardon!)Excuseer!/Sorry!
Sorry (for a mistake)Excuseer! (formal)/Sorry!
No problem!Geen probleem!
Can you repeat please?Kunt u dat herhalen alstublieft?
Can you speak slowly?Kunt u wat trager spreken?
Can you write it down?Kunt u dat eens opschrijven?
Did you understand what I said?Hebt ge/Heeft u verstaan wat ik gezegd heb?/mij verstaan?
I don't understand!Ik begrijp het niet!
I don't know!Ik weet het niet!
What's that called in Flemish?Wat is dat in het Vlaams?
What does that word mean in English?Wat betekent dat woord in het Engels?
How do you say "thanks" in Flemish?Hoe zeg ik, 'thank you' in het Vlaams?
What is this?Wat is dit?
My Flemish is badMijn Vlaams is slecht
Don't worry!Maak(t) u/je geen zorgen
I agree with youIk ben akkoord met u
Is that right?Is dat juist?
Is that wrong?Is dat verkeerd/fout?
What should I say?Wat moet ik zeggen?
I just need to practiceIk moet alleen een beetje oefenen
Your Flemish is goodUw/je Vlaams is goed
I have an accentIk heb een accent
You don't have an accentU/je heeft/hebt geen accent
Asking for Directions
Excuse me! (before asking someone)Excuseer!
I'm lostIk ben de weg kwijt
Can you help me?Kunt u mij helpen?
Can I help you?Kan ik u helpen?
I'm not from hereIk ben niet van hier
How can I get to (this place, this city)? Hoe ga ik naar (deze plaats/deze stad)?
Go straightGa rechtdoor
Thendan
Turn leftsla links af
Turn rightsla rechts af
Can you show me?Kunt u mij dat tonen?
I can show you!Ik kan het u tonen!
Come with me!Kom met me mee!
How long does it take to get there?Hoe lang duurt het om er te geraken?
Downtown (city center)stadscentrum
Historic center (old city)het historisch centrum
It's near herehet is dichtbij
It's far from herehet is ver van hier
Is it within walking distance?is het op wandelafstand?
I'm looking for Mr. SmithIk zoek de heer/meneer Smith
One moment please!een moment(je) alstublieft!
Hold on please! (when on the phone)een moment(je) alstublieft!
He is not herehij is er niet
Airportluchthaven
Bus stationbusstation/bushalte
Train stationstation
Taxitaxi
Neardichtbij
Farver(af)
Emergency Survival Phrases
Help!help!
Stop!stop!
Fire!brand!
Thief!houd de dief!
Run!lopen!
Watch out! (or: be alert!)Pas op!
Call the police!bel de politie!
Call a doctor!bel een dokter!
Call the ambulance!bel een ambulance/ziekenwagen!
Are you okay?is alles ok?
I feel sickik ben misselijk
I need a doctorik he een dokter nodig
Accidentongeluk
Food poisoningvoedselvergiftiging
Where is the closest pharmacy?waar is de dichtstbijzijnde apotheek?
It hurts herehier doet het pijn
It's urgent!het is dringend!
Calm down!calmeer (u)!
You will be okay!alles komt goed!
Can you help me?kunt u mij helpen?
Can I help you?Kan ik u helpen?
Hotel Restaurant Travel Phrases
I have a reservation (for a room)Ik heb gereserveerd
Do you have rooms available?Heeft u kamers vrij?
With shower / With bathroomMet douche/met badkamer
I would like a non-smoking roomIk zou graag een niet-rokerskamer hebben
What is the charge per night?Hoeveel kost het per nacht?
I'm here on business /on vacationIk ben hier voor het werk/op vakantie
Dirtyvuil
Cleanproper/(schoon)
Do you accept credit cards?Aanvaardt u credietkaarten?
I'd like to rent a carIk zou graag een auto huren
How much will it cost?Hoeveel zal dat kosten?
A table for (one / two) please!Een tafel voor (mij/twee), alstublieft!
Is this seat taken?Is deze stoel bezet?
I'm vegetarianIk ben vegetariër
I don't eat porkIk eet geen varkensvlees
I don't drink alcoholIk drink geen alcohol
What's the name of this dish?What is de naam van die schotel?
Waiter / waitress!Meneer!/Mevrouw!
Can we have the check please?De rekening alstublieft.
It is very delicious!Het is heel lekker!
I don't like itIk vind het niet lekker
Shopping Expressions
How much is this?Hoeveel kost dit?
I'm just lookingIk kijk een beetje
I don't have changeIk heb geen kleingeld
This is too expensiveHet is te duur
Expensiveduur
Cheapgoedkoop/niet duur
Daily Expressions
What time is it?Hoe laat is het?
It's 3 o'clockHet is 3 uur
Give me this!Geef me dat (eens)!
Are you sure?Zijt ge/Ben je/bent u zeker?
Take this! (when giving something)Hier!
It's freezing (weather)Het is koud!
It's cold (weather)Het is koud!
It's hot (weather)Het is warm!
Do you like it?Vindt je/ge het leuk?
I really like it!Ik vindt het echt leuk!
I'm hungryIk heb honger
I'm thirstyIk heb dorst
He is funnyhij is leuk/grappig
In The Morning 's morgens
In the evening 's avonds
At Night 's nachts
Hurry up!Haast u/je!
Cuss Words (polite)
This is nonsense! (or: this is craziness)Dat is onzin!
My God! (to show amazement)Mijn God!
Oh gosh! (when making a mistake)Oeps!
It sucks! (or: this is not good)Het is jammer (meaning: it's a shame)
What's wrong with you?Wat is er met u/je?
Are you crazy?Ben je gek/Zijt ge zot?
Get lost! (or: go away!)Ga weg!
Leave me alone!Laat me met rust/gerust!
I'm not interested!Ik ben niet geïnteresseerd!
Writing a Letter
Dear JohnBeste John
My trip was very niceDe reis was heel leuk
The culture and people were very interestingde cultuur en mensen waren heel interessant
I had a good time with youHet was leuk met u/je
I would love to visit your country againIk zou graag uw/je land nog eens bezoeken
Don't forget to write me back from time to timeVergeet niet me eens af en toe te schrijven
Short Expressions and words
Goodgoed
Badslecht
So-so (or: not bad not good)zo-zo
Biggroot
Smallklein
Todayvandaag
Nownu
Tomorrowmorgen
Yesterdaygisteren
Yesja
Nonee
Fastsnel/rap
Slowtraag
Hotwarm/heet
Coldkoud
Thisdit
Thatdat
Herehier
Theredaar
Me (ie. Who did this? - Me)ik/mij/me (last two obj)
Yougij/jij/je - u/je (last two obj)
Himhij/hem (last obj)
Herzij/haar (last obj)
Uswij/ons (last obj)
Themzij/ze/hen (last two obj)
Really?echt?
Look!kijk!
What?wat?
Where?waar?
Who?wie?
How?hoe?
When?wanneer?
Why?waarom?
Zeronul
Oneeen
Twotwee
Threedrie
Fourvier
Fivevijf
Sixzes
Sevenzeven
Eightacht
Ninenegen
Tentien

Phrases and daily expressions have a very important role in Flemish. Once you're done with the Flemish Phrases, you might want to check the rest of our Flemish lessons here: Learn Flemish. Don't forget to bookmark this page.

Menu:

Alphabet

Phrases

Adjectives

Flemish Homepage

Numbers

Nouns

Vocabulary

Learn Flemish

Plural

Videos

Practice

The links above are only a small sample of our lessons, please open the left side menu to see all links.

Copyright © 2019 MYLANGUAGES.ORG.